Оценка стимулирующего действия Реглалга в сочетании с микроэлементами у разных сортов сливы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-31 20:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.811.98:634.22 (1)
Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulanți pentru plante (297)
Fructe cu sâmbure. Drupe în general (131)
SM ISO690:2012
ТИТОВА, Нина; ПОПОВИЧ, Анна. Оценка стимулирующего действия Реглалга в сочетании с микроэлементами у разных сортов сливы. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 108-111. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Оценка стимулирующего действия Реглалга в сочетании с микроэлементами у разных сортов сливы

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.28
CZU: 631.811.98:634.22

Pag. 108-111

Титова Нина, Попович Анна
 
Институт генетики, физиологии и защиты растений
 
Proiect:
20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

The article presents the results of a study the influence of the bioregulator Reglalg, isolated from the alga Spirogira biomass, in combination with microelements B, Zn, Mn, Mo on the plum plants physiological characteristics. A significant stimulating effect of such treatment on the mass and surface of leaves, the net productivity of photosynthesis and oxidative enzymes activity in the leaves of late local and introduced plum varieties was revealed.

Cuvinte-cheie
plum trees, bioregulator Reglalg, microelements B, Zn, Mn, Mo, leaves growth, net photosynthesis productivity, oxidative enzymes activity.