Гетерозис у кукурузы: к вопросу о преобладающем типе внутрилокусных взаимодействий
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
180 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-31 18:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
575:581.144.2:633.15 (1)
Genetică generală. Citogenetică generală (384)
Fiziologia plantelor (492)
Cereale. Recolte de grâne (588)
SM ISO690:2012
МИХАЙЛОВ, Михаил. Гетерозис у кукурузы: к вопросу о преобладающем типе внутрилокусных взаимодействий. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, Ed. 7 , 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, Ediția 7, pp. 76-78. ISBN 978-9975-56-912-5. DOI: 10.53040/gppb7.2021.19
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Гетерозис у кукурузы: к вопросу о преобладающем типе внутрилокусных взаимодействий

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.19
CZU: 575:581.144.2:633.15

Pag. 76-78

Михайлов Михаил
 
Институт генетики, физиологии и защиты растений
 
Proiect:
20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

Heterosis in maize: toward prevalence type of intralocus interactions. In the biometrical genetic analysis of maize productivity, performed according to the North Caroline III design, unbiased estimates were used to calculate the average degree of dominance, in which, on average, the effect of linkage was eliminated. The hybrids Rf7×Ku123, MK01×A619 were studied, and unbiased estimates were calculated for four more hybrids according to the literature data. For genes controlling productivity, unbiased estimates of the average degree of dominance ranged from 0.65 to 0.87 for different hybrids. The result indicates that the heterosis effect in maize is more likely to be caused by dominant interactions than over-dominant ones.

Cuvinte-cheie
Maize, Heterosis, quantitative genetics.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Mihailov, M.E.</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Heterosis in maize: toward prevalence type of intralocus interactions. In the biometrical genetic analysis of maize productivity, performed according to the North Caroline III design, unbiased estimates were used to calculate the average degree of dominance, in which, on average, the effect of linkage was eliminated. The hybrids Rf7&times;Ku123, MK01&times;A619 were studied, and unbiased estimates were calculated for four more hybrids according to the literature data. For genes controlling productivity, unbiased estimates of the average degree of dominance ranged from 0.65 to 0.87 for different hybrids. The result indicates that the heterosis effect in maize is more likely to be caused by dominant interactions than over-dominant ones.</p></dc:description>
<dc:source>Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor (Ediția 7) 76-78</dc:source>
<dc:subject>Maize</dc:subject>
<dc:subject>Heterosis</dc:subject>
<dc:subject>quantitative genetics.</dc:subject>
<dc:title>Гетерозис у кукурузы: к вопросу о преобладающем типе внутрилокусных взаимодействий</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>