Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-28 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.44:631.53.02 (1)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (687)
Lucrări agricole (946)
SM ISO690:2012
ДЯГИЛЕВА, А.; ТУМАНОВА, Лидия; МИТИН, Валентин; ГРЭЖДИЕРУ, Кристина. Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 42-45. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.10
CZU: 632.44:631.53.02

Pag. 42-45

Дягилева А., Туманова Лидия, Митин Валентин, Грэждиеру Кристина
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Proiect:
20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

In this paper the results of molecular diagnostics of Fusarium spp. and Alternaria spp. in bell pep-per and eggplant seeds of local genotypes at different time points of storage are presented. The diagnos-tics was effectuated using nested-PCR protocol with genus-specific and species-specific primers to F. ox-ysporum, F. solani, F. nivale, F. equiseti, F. culmorum, F. verticillioides, F. avenaceum, A. alternata, and A. solani. In the samples of studied bell pepper and eggplant genotypes A. alternata was found. In egg-plant seeds certain species of Fusarium spp. were identified.

Cuvinte-cheie
PCR, Solanum melongena, Capsicum annuum, Fusarium, Alternaria

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Идентификация <em>Fusarium spp</em>. и <em>Alternaria spp</em>. в семенах некоторых овощных культур</p>">
<meta name="citation_author" content="Дягилева А.">
<meta name="citation_author" content="Туманова Лидия">
<meta name="citation_author" content="Митин Валентин">
<meta name="citation_author" content="Грэждиеру Кристина">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 7">
<meta name="citation_firstpage" content="42">
<meta name="citation_lastpage" content="45">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/42-45_50.pdf">