Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
111 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-28 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.44:631.53.02 (1)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (659)
Lucrări agricole (916)
SM ISO690:2012
ДЯГИЛЕВА, А.; ТУМАНОВА, Лидия; МИТИН, Валентин; ГРЭЖДИЕРУ, Кристина. Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 42-45. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Идентификация Fusarium spp. и Alternaria spp. в семенах некоторых овощных культур


DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.10
CZU: 632.44:631.53.02
Pag. 42-45

Дягилева А., Туманова Лидия, Митин Валентин, Грэждиеру Кристина
 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
 
Proiect:
20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

In this paper the results of molecular diagnostics of Fusarium spp. and Alternaria spp. in bell pep-per and eggplant seeds of local genotypes at different time points of storage are presented. The diagnos-tics was effectuated using nested-PCR protocol with genus-specific and species-specific primers to F. ox-ysporum, F. solani, F. nivale, F. equiseti, F. culmorum, F. verticillioides, F. avenaceum, A. alternata, and A. solani. In the samples of studied bell pepper and eggplant genotypes A. alternata was found. In egg-plant seeds certain species of Fusarium spp. were identified.

Cuvinte-cheie
PCR, Solanum melongena, Capsicum annuum, Fusarium, Alternaria

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Deaghileva, A.V.</dc:creator>
<dc:creator>Tumanova, L.G.</dc:creator>
<dc:creator>Mitin, V.A.</dc:creator>
<dc:creator>Grăjdieru, C.B.</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>In this paper the results of molecular diagnostics of Fusarium spp. and Alternaria spp. in bell pep-per and eggplant seeds of local genotypes at different time points of storage are presented. The diagnos-tics was effectuated using nested-PCR protocol with genus-specific and species-specific primers to F. ox-ysporum, F. solani, F. nivale, F. equiseti, F. culmorum, F. verticillioides, F. avenaceum, A. alternata, and A. solani. In the samples of studied bell pepper and eggplant genotypes A. alternata was found. In egg-plant seeds certain species of Fusarium spp. were identified.</p></dc:description>
<dc:source>Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor (Ediția 7) 42-45</dc:source>
<dc:subject>PCR</dc:subject>
<dc:subject>Solanum melongena</dc:subject>
<dc:subject>Capsicum annuum</dc:subject>
<dc:subject>Fusarium</dc:subject>
<dc:subject>Alternaria</dc:subject>
<dc:title><p>Идентификация <em>Fusarium spp</em>. и <em>Alternaria spp</em>. в семенах некоторых овощных культур</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>