Importanta comunicării tolerante în dialogul intercultural
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
82 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-04 08:45
SM ISO690:2012
TOMA, Ludmila. Importanta comunicării tolerante în dialogul intercultural. In: Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare. 29 martie 2013, Chişinău. Chişinău: Tipografia Garomont-Studio; Vasiliana '98, 2013, pp. 188-193. ISBN 978-99754442-9-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare 2013
Conferința "Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare"
Chişinău, Moldova, 29 martie 2013

Importanta comunicării tolerante în dialogul intercultural

The importance of tolerant communication in intercultural dialogue


Pag. 188-193

Toma Ludmila
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2021


Rezumat

Din moment ce perioada si circumstantele scolarizãrii reflectã stadiul de evolutie a societãtii, integrarea elevilor de alte etnii în scolile din Republica Moldova a pus inevitabil problema comunicãrii în strânsã legãturã cu problema tolerantei. Lucrarea studiazã aspecte definitorii ale comunicãrii tolerante si ale dialogului intercultural pentru ca apoi sã le observe înformã aplicatã în dialogul dintre elevi, pe de o parte, si cel dintre profesor si elev pe de altã parte.

Since the period and circumstances of schooling reflect the stage of evolution of a country's society, in the Republic of Moldova the problem of communication was posed as soon as the system endeavoured to integrate students of other nationalities. With that came the matter of tolerance. This paper explores defining aspects of tolerant communication and intercultural dialogue, and observes them applied in the dialogue between students, and that between teacher and student.

Cuvinte-cheie
interculturalitate, comunicare interculturală, relaţii interculturale, bariere în comunicare, toleranţa,

interculturalism, intercultural communication, intercultural relations, communication barriers, tolerance