Colecție de medalii și monede, intrate în patrimoniul MNEIN
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
109 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-28 23:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
069.5:731.1/.2(478) (1)
Muzee. Expoziții permanente (334)
Arte plastice (313)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Constantin Gh.. Colecție de medalii și monede, intrate în patrimoniul MNEIN. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2020, nr. 33(46), pp. 125-131. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054

Colecție de medalii și monede, intrate în patrimoniul MNEIN

A collection of medals and coins, entered in the MNEIN heritage

CZU: 069.5:731.1/.2(478)

Pag. 125-131

Ciobanu Constantin Gh.
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2021


Rezumat

La 15 iulie 2019 colecționarul Mihai C.V. Cornaci, membru al Secției Botoșani a Societății Numismatice Romane, fondatorul Cabinetului de Numismatică și Filatelie din Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, a donat Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală o colecție de medalii, insigne și monede romanești, completand astfel patrimoniul respectiv al instituției din Chișinău.

On July 15, 2019, the collector Mihai C.V. Cornaci, member of Botoșani Office of the Romanian Numismatic Society, founder of the Department of Numismatics and Philately from the County Library „Mihai Eminescu”, donated a collection of Romanian medals, badges and coins to the National Museum of Ethnography and Natural History, thus completing the respective patrimony of the institution from Chisinau

Cuvinte-cheie
medalie, medalistică, patrimoniu colecționistic,

medal, numismatics of medals, collecting heritage