Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
189 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-21 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.46:7.01 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2963)
Estetică. Filozofie. Gust. Teoria artei în general (80)
SM ISO690:2012
COTOVIŢCAIA, Daniela. Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale. Vol.2, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2021, pp. 87-88.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2021
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic

Basic curriculum – system of competencies for art education

CZU: 37.016.46:7.01

Pag. 87-88

Cotoviţcaia Daniela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2021


Cuvinte-cheie
educație prin artă, învăţământ artistic, învăţământ non-formal, educație extrașcolară, curriculum, eficiența educației artistice


Teza

Învățământul artistic din Republica Moldova are ca obiectiv atât implantarea valorilor morale, artistice, culturale, cât și schimbarea atitudinii, comportamentului și mentalității. Reforma politicilor educaționale, de dezvoltare a educației și învățământului artistic extrașcolar/non-formal constituie expresia politicii actuale în domeniul învățământului artistic extrașcolar/non-formal, fiind reprezentată prin două documente semnificative Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova (2020); Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar (2020). Importanța și necesitatea elaborării acestora a fost dictată de factori precum: lipsa cadrului normativ-juridic de reglementare, organizare şi funcţionare optimă a sistemului educațional; discrepanța conceptuală a sistemului educaţional extraşcolar/non-formal, în raport cu cerinţele moderne şi practicile internaționale; lipsa cadrului curricular al învățământului și educației artistice extrașcolare în Republica Moldova; lipsa de formare în inițierea, proiectarea, implementarea programelor/curricula în instituțiile de învățământ artistic; dotarea logistică insuficientă; perpetuarea mentalității eronate, potrivit căreia elevul trebuie să se dedice studiului educației formale; carențe ale managementului; lipsa unor mecanisme durabile de formare continuă a specialiștilor din domeniul învățământului artistic. Curriculum de bază: sistem de competențe pentru educația extrașcolară/non-formală este un document de politici educaționale de pionierat pentru Republica Moldova. Acesta vizează aspecte specifice ale procesului educațional asigurat prin artă și constituie reperul principal, documentul reglator pentru proiectarea personalizată a activității cadrului didactic, la clasă/individual. Schimbarea care se va produce odată cu implementarea curriculumului are menirea să faciliteze inclusiv trecerea de la educația pentru valori la crearea de valori pentru cei din jur. Totodată, procesul educațional va asigura formarea de competențe generale și specifice la disciplinele de profil, fortificând crearea și inovarea, dezvoltarea gândirii critice, relevanța continuării studiilor și asigurarea, în cele din urmă, a profesionalizării timpurii. Curriculumul va permite cadrelor didactice/manageriale să-și formeze o viziune integrată, în vederea formării competențelor specifice disciplinelor de profil artistic, asigurând eficiența și calitatea implementării lui.