Examination of witnesses in international arbitration
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
70 0
SM ISO690:2012
DOLEA, Sorin. Examination of witnesses in international arbitration. In: Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale. Vol. 2, 19-20 aprilie 2013, Bălți. Bălți: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014, pp. 105-112. ISBN 978-9975-50-111-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 2, 2014
Colocviul "Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal"
Bălți, Moldova, 19-20 aprilie 2013

Examination of witnesses in international arbitration


Pag. 105-112

Dolea Sorin
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 septembrie 2021


Rezumat

Le processus de l’interrogatoire des témoins dans l’arbitrage international et son importance ont fait l’objet d’un certain débat au cours des dernières années. Depuis le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider de la procédure à adopter, il y a eu de variables prises de position concernant la nécessité de ce processus. Cet article vise à examiner si le contre-interrogatoire des témoins et des experts clés est une garantie procédurale nécessaire dans l’arbitrage international. Il examine le rôle de contre-interrogatoire du témoin dans la procédure arbitrale, en termes des Règles de l’IBA sur l’obtention des preuves et analyse les tendances visibles de cette pratique dans le droit commun ainsi que les juridictions de droit civil.

Procesul de examinare a martorilor în arbitrajul internațional și importanța sa au fost supuse multor dezbateri în ultimii ani. Datorită faptului că tribunalul are libertatea de a decide realizarea acestuia, au fost luate diferite decizii cu privire la necesitatea acestui proces. Această lucrare urmărește să verifice dacă examinarea încrucișată a martorilor-cheie și a experților este o garanție procedurală necesară în Arbitrajul Internațional. Se discută despre rolul examinării martorilor în procedură arbitrală, prin prisma Regulamentului IBA privind obținerea de probe și analizează tendințele vizibile ale acestei practici în dreptul comun, precum și în jurisdicțiile de drept civil.

Cuvinte-cheie
les témoins, les tribunaux d’arbitrage, l’arbitrage international, les témoignages de témoins, la recevabilité des éléments de preuve, les techniques d'entrevue, les Règles IBA, les Règles CNUDCI,

audierea martorilor, curtea de arbitraj, arbitrajul internaţional, mărturiile martorilor, admisibilitatea probelor, tehnici de audiere, Regulile IBA, regulile UNCITRAL

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Examination of witnesses in international arbitration</p>">
<meta name="citation_author" content="Dolea Sorin">
<meta name="citation_publication_date" content="2014">
<meta name="citation_collection_title" content="Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 2">
<meta name="citation_firstpage" content="105">
<meta name="citation_lastpage" content="112">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/105-112_11.pdf">