Modelul francez: conexiuni formatoare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
87 0
SM ISO690:2012
. Modelul francez: conexiuni formatoare. In: Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale. Vol. 2, 19-20 aprilie 2013, Bălți. Bălți: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014, pp. 15-22. ISBN 978-9975-50-111-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 2, 2014
Colocviul "Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal"
Bălți, Moldova, 19-20 aprilie 2013

Modelul francez: conexiuni formatoare


Pag. 15-22

 
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2021