Energy characteristics of phase regulating device based on "Star" circuit
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
316 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-27 11:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.25 (7)
Electrotehnică (1033)
SM ISO690:2012
CALININ, Lev, ZAITSEV, Dmitrii, TÎRŞU, Mihai, GOLUB, Irina, KALOSHIN, Danila N.. Energy characteristics of phase regulating device based on "Star" circuit. In: Journal of Engineering Sciences, 2021, vol. 28, nr. 3, pp. 71-79. ISSN 2587-3474. DOI: 10.52326/jes.utm.2021.28(3).05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Volumul 28, Numărul 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Energy characteristics of phase regulating device based on "Star" circuit

Caracteristicile energetice ale dispozitivului de reglementare a fazelor pe baza circuitului „Stea”

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(3).05
CZU: 621.314.25

Pag. 71-79

Calinin Lev, Zaitsev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina, Kaloshin Danila N.
 
Institute of Power Engineering
 
Proiect:
20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2021


Rezumat

The electric power industry development mean increases the electric grids flexibility through the use of various devices type (FACTS) controlled by means of power electronics and being an element of the Smart Grid. This type of device includes a phase-shifting transformer (PST), which redistributes power flows in the branches of electrical networks. In connection with the relevance of this topic, new technical solutions appear that implement similar functions, which entails the need for a comparative analysis of such developments in order to optimize the energy characteristics of this kind of equipment. The aim of the work is to develop schematic version of the PST made according to the "star" scheme and analyze its operation in typical modes. During the study, the energy characteristics of the device were determined. The possibility of reducing the typical power of the phase-shifting device due to the use of capacitive compensation is analyzed.

Dezvoltarea industriei energiei electrice înseamnă creșterea flexibilității rețelelor electrice prin utilizarea diferitelor tipuri de dispozitive (FACT), controlate prin intermediul electronicii de putere și fiind un element al rețelei inteligente. Acest tip de dispozitiv include un transformator cu schimbare de fază (PST), care redistribuie fluxurile de energie în ramurile rețelelor electrice. În legătură cu relevanța acestui subiect, apar noi soluții tehnice care implementează funcții similare, ceea ce implică necesitatea unei analize comparative a acestor evoluții pentru a optimiza caracteristicile energetice ale acestui tip de echipamente. Scopul lucrării este de a dezvolta versiunea schematică a PST realizată conform schemei „stea” și de a analiza funcționarea acesteia în moduri tipice. În timpul studiului, au fost determinate caracteristicile energetice ale dispozitivului. Este analizată posibilitatea reducerii puterii tipice a dispozitivului de schimbare de fază datorită utilizării compensării capacitive.

Cuvinte-cheie
phase-shifting transformer, angle of phase shift, electronic power switches, control strategy, rated capacity,

transformator cu schimbare de fază, unghi de schimbare de fază, întrerupătoare electronice de putere, strategie de control, capacitate nominală