Puterea, mass-media şi constituirea spațiului public
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
61 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-30 18:11
SM ISO690:2012
MORARU, Victor. Puterea, mass-media şi constituirea spațiului public. In: Societatea și comunicarea în tranziţie . 23 ianuarie 2008, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2008, pp. 6-18. ISBN 978-9975-934-58-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008
Colocviul "Societatea și comunicarea în tranziţie "
Chişinău, Moldova, 23 ianuarie 2008

Puterea, mass-media şi constituirea spațiului public


Pag. 6-18

Moraru Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-138430</doi_batch_id>
<timestamp>1664761971</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-934-58-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Puterea, mass-media şi constituirea spațiului public</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Moraru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>6</first_page>
<last_page>18</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>