Modele de calcul, care sunt utilizate la minimizarea impactului negativ al energeticii asupra mediului ambiant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
558 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-03 10:10
SM ISO690:2012
OPREA, Diana. Modele de calcul, care sunt utilizate la minimizarea impactului negativ al energeticii asupra mediului ambiant. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 1(18), pp. 91-97. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070

Modele de calcul, care sunt utilizate la minimizarea impactului negativ al energeticii asupra mediului ambiant

Pag. 91-97

Oprea Diana
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Optimizing energy system is a problem that is extensively studied for many years by scientists. This problem can be studied from different views and using different computer programs. The work is characterized by one of the following calculation methods used in Europe for modelling, power system optimization. This method shall be based on reduce action of energy system on environment. Computer program used and characterized in this article is GEMIS.

Optimizarea sistemului energetic este o problema ce de mulţi ani este intens studiată de oamenii de stiinţă. Aceasta problematica poate fi studiata din diferite viziuni şi cu ajutorul diferitor programe de calcul. În lucrarea ce urmează este caracterizata una din metodele de calcul utilizate in Europa pentru modelarea, optimizarea sistemului energetic. Aceasta metoda se bazeaza pe criteriul micşorarii acţiunii sistemului energetic asupra mediului ambiant. Programul de calcul utilizat si caracterizat in lucrare este - GEMIS.

Оптимизация энергетической системы является проблемой, которая широко изучается учеными в течение многих лет. Эта проблема может быть рассмотрена с различных точек зрения и с использованием различных компьютерных программ. В данной работе рассматривается один из методов расчета, используемых в Европе для моделирования и оптимизации энергетических систем. Метод, использованный в работе, основывается на снижении воздействия энергетической системы на окружающую среду. В данной работе используется компьютерная вычислительная программа - GEMIS.

Cuvinte-cheie
poluare, gaze cu efect de seră, schimbări climaterice, surse regenerabile de energie

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Oprea, D.</dc:creator>
<dc:date>2012-01-02</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>Optimizing energy system is a problem that is extensively studied for many years
by scientists. This problem can be studied from different views and using different computer programs. The work is characterized by one of the following calculation methods used in Europe for modelling, power system optimization. This method shall be based on reduce action of energy system on environment. Computer program used and characterized in this article is GEMIS.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Optimizarea sistemului energetic este o problema ce de mulţi ani este intens studiată de oamenii de stiinţă. Aceasta problematica poate fi studiata din diferite viziuni şi cu ajutorul diferitor programe de calcul. În lucrarea ce urmează este caracterizata una din metodele de calcul utilizate in Europa pentru modelarea,
optimizarea sistemului energetic. Aceasta metoda se bazeaza pe criteriul micşorarii acţiunii sistemului energetic asupra mediului ambiant. Programul de calcul utilizat si caracterizat in lucrare este - GEMIS.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Оптимизация энергетической системы является проблемой, которая широко изучается учеными в течение многих лет. Эта проблема может быть рассмотрена с различных точек зрения и с использованием различных компьютерных программ. В данной работе рассматривается один из методов расчета, используемых в Европе для моделирования и оптимизации энергетических систем. Метод,
использованный в работе, основывается на снижении воздействия энергетической системы на окружающую среду. В данной работе используется компьютерная вычислительная программа - GEMIS.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 18 (1) 91-97</dc:source>
<dc:subject>poluare</dc:subject>
<dc:subject>gaze cu efect de seră</dc:subject>
<dc:subject>schimbări climaterice</dc:subject>
<dc:subject>surse regenerabile de energie</dc:subject>
<dc:title>Modele de calcul, care sunt utilizate la minimizarea impactului negativ al energeticii asupra mediului ambiant</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>