Olga Plămădeală – cronicar al artelor din Basarabia interbelică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
76 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-02 17:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
7.072.3(478)(091) (1)
Ocupații și activități legate de artă și divertismente (18)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Olga Plămădeală – cronicar al artelor din Basarabia interbelică. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 2, pp. 69-75. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.5447427
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Olga Plămădeală – cronicar al artelor din Basarabia interbelică

Olga Plămădeală – a chronicler of the arts from interwar Bessarabia


DOI: 10.5281/zenodo.5447427
CZU: 7.072.3(478)(091)
Pag. 69-75

Stăvilă Tudor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2021


Rezumat

Alexandru Plămădeală a fost, fără îndoială, cel mai cunoscut și apreciat sculptor din Basarabia interbelică, operele sale fiind cunoscute nu doar în arealul artistic din România, dar și în Occident. Puțin însă cunoaștem despre viața și activitatea soției sculptorului – Olga Plămădeală (Suceveanu) (1896–1990). Căsătorită în anul 1923, Olga Plămădeală devine un sprijin necondiționat pentru soțul său. A studiat, un timp, la Institutul Politehnic din București (1922–1923) abandonând, după mariaj, cursurile și dedicându-și viața și activitatea sculptorului și tuturor manifestărilor în care acesta era implicat. A activat în calitate de secretar al Societății de Belle-Arte din Basarabia și a fost un cronicar nelipsit al evenimentelor artistice interbelice. Chiar și după decesul soțului din 1940, Olga Plămădeală publică câteva monografii despre viața și creația lui, acestea fiind surse importante în cercetarea artei basarabene interbelice. Așadar, prezentul articol este o încercare de a pune în lumină o parte a biografiei distinsei Doamne datorită căreia s-au păstrat operele sculptorului.

Alexandru Plămădeală was, without a doubt, the most known and appreciated sculptor from interwar Bessarabia, his works being known not only in the artistic area of Romania, but also in the West. However, we know little about the life and activity of the sculptor’s wife – Olga Plămădeală (Suceveanu) (1896–1990). Married in 1923, Olga Plămădeală becomes an unconditional support for her husband. He studied for a time at the Polytechnic Institute of Bucharest (1922–1923) abandoning his courses after marriage and dedicating his life and activity to the sculptor and to all the manifestations in which he was involved. He worked as secretary of the Society of Fine Arts in Bessarabia and was an indispensable chronicler of interwar artistic events. Even after the death of her husband in 1940, Olga Plămădeală published several monographs about his life and creation, these being important sources in the research of interwar Bessarabian art. Therefore, this article is an attempt to shed light on an part of the biography of the distinguished Lady, due to which the works of the sculptor have been preserved.

Cuvinte-cheie
Olga Plămădeală, Bucureşti, arhitectură, Chisinau, Societatea de Belle-Arte, cronicar,

Olga Plămădeală, Bucharest, architecture, Chisinau, Belle-Arte Society, chronicler