Evoluţia istorică a tipologiilor utopice în literatura engleză
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
249 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-28 21:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111.09 (35)
Literatură engleză (102)
SM ISO690:2012
BOSÎI, Cristina. Evoluţia istorică a tipologiilor utopice în literatura engleză. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 1, 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: Tipografia Print-Caro, 2016, pp. 32-35. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1, 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
1, Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Evoluţia istorică a tipologiilor utopice în literatura engleză

CZU: 821.111.09

Pag. 32-35

Bosîi Cristina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 septembrie 2021


Rezumat

Prezentul studiu reprezintă o analiză a evoluţiei istorice a tipologiilor utopice în literatura engleză. În contextul diversităţii textelor literare din paradigma utopiilor şi derivatelor genului respectiv (antiutopie, distopie, eutopie, etc.), vor fi explicate sensurile exhaustive ale acestor concepte. Prezentul studiu reprezintă o analiză a evoluţiei istorice a tipologiilor utopice în literatura engleză. În contextul diversităţii textelor literare din paradigma utopiilor şi derivatelor genului respectiv (antiutopie, distopie, eutopie, etc.), vor fi explicate sensurile exhaustive ale acestor concepte.

Cuvinte-cheie
utopie, antiutopie, tipologie, ideal, stat, societate, gîndire critică

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-137608</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 1</cfVol>
<cfStartPage>32</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-71-790-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/137608</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Evoluţia istorică a tipologiilor utopice &icirc;n literatura engleză</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>utopie; antiutopie; tipologie; ideal; stat; societate; gîndire critică</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Prezentul studiu reprezintă o analiză a evoluţiei istorice a tipologiilor utopice &icirc;n literatura engleză. &Icirc;n contextul diversităţii textelor literare din paradigma utopiilor şi derivatelor genului respectiv (antiutopie, distopie, eutopie, etc.), vor fi explicate sensurile exhaustive ale acestor concepte. Prezentul studiu reprezintă o analiză a evoluţiei istorice a tipologiilor utopice &icirc;n literatura engleză. &Icirc;n contextul diversităţii textelor literare din paradigma utopiilor şi derivatelor genului respectiv (antiutopie, distopie, eutopie, etc.), vor fi explicate sensurile exhaustive ale acestor concepte.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-84454</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-84454</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-84454-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bosîi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Cristina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>