Excluziunea socială a copiilor în spațiul rural: studiu de caz comuna Codreanca
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
79 0
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Andrei. Excluziunea socială a copiilor în spațiul rural: studiu de caz comuna Codreanca. In: Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic. Partea II, 7 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2019, pp. 71-84. ISBN 978-9975-3298-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice
Partea II, 2019
Conferința "Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice"
Chişinău, Moldova, 7 septembrie 2018

Excluziunea socială a copiilor în spațiul rural: studiu de caz comuna Codreanca


Pag. 71-84

Dumbrăveanu Andrei
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 22 august 2021