Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-27 22:52
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina; POPA, Gheorghe. Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere. In: Philologia. 2021, nr. 2(314), pp. 135-140. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere


Pag. 135-140

Corcinschi Nina1, Popa Gheorghe2
 
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Galaction VEREBCEANU &ndash; 70 de ani de la naștere</p>">
<meta name="citation_author" content="Corcinschi Nina">
<meta name="citation_author" content="Popa Gheorghe">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/08/16">
<meta name="citation_journal_title" content="Philologia">
<meta name="citation_volume" content="314">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="135">
<meta name="citation_lastpage" content="140">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/135-140_17.pdf">