Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
276 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-27 22:52
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina; POPA, Gheorghe. Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere. In: Philologia. 2021, nr. 2(314), pp. 135-140. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere


Pag. 135-140

Corcinschi Nina1, Popa Gheorghe2
 
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-136958</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-08-16</cfResPublDate>
<cfVol>314</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>135</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4300</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136958</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Galaction VEREBCEANU &ndash; 70 de ani de la naștere</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-08-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-08-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24239</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-08-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11493</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-08-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24239</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24239-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-08-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Corcinschi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11493</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11493-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-08-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Попа </cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Георге </cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>