Structuri fundamentale cu pronume reflexiv la cazul dativ în limba română
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
860 14
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-25 17:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'366.545 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1473)
SM ISO690:2012
CONSTANTINOVICI, Elena. Structuri fundamentale cu pronume reflexiv la cazul dativ în limba română. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 69-75. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Structuri fundamentale cu pronume reflexiv la cazul dativ în limba română

Fundamental Structures with Reflexive Pronoun in Dative in Romanian

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).07
CZU: 811.135.1'366.545

Pag. 69-75

Constantinovici Elena
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

This article focuses on the problem of the functioning of the reflexive pronoun in dative modifying the verb. Based on a substantial corpus, the article refers to the delimitation of its functions, values and nuances, as well as the various fundamental structures in which it appears. Three constructions with their afferent structures are described, from which it appears that the reflexive dative works in two ways: 1) the subcategorization of the verb, receiving the thematic role of recipient or beneficiary and syntactic function of indirect object and 2) the double subordination - to the verb and to a noun in the structure. That is, it does not occupy a position of subcategorization of the verb, but acquires a possessive meaning from this noun and fulfills the function of possessive object, a function without a thematic role.

Prezentul articol se axează pe problema funcționării pronumelui reflexiv în dativ pe lângă verb. Bazat pe un substanțial corpus, articolul se referă la delimitarea funcțiilor, a valorilor și a nuanțelor pronumelui reflexiv în dativ, precum și a diverselor structuri fundamentale în care apare. Sunt descrise trei construcții cu structurile lor aferente, din care reiese că dativul reflexiv funcționează în două ipostaze: 1) cea de subcategorizare a verbului, ca actant, primind rol tematic de destinatar sau de beneficiar și funcție sintactică de complement indirect și 2) cea de dublă subordonare – față de verb și față de un nominal din structura respectivă. În această ipostază, nu ocupă o poziție de subcategorizare a verbului, ci dobândește o semnificație de posesiv de la acest nominal și îndeplinește funcția de complement posesiv, funcție fără rol tematic.

Cuvinte-cheie
reflexive pronoun, clitic, dative, actant, the thematic role, reciprocal value, possessive value, syntactic construction,

pronume reflexiv, clitic, dativ, actant, rol tematic, valoare reciprocă, valoare posesivă, construcţie sintactică

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Structuri fundamentale cu pronume reflexiv la cazul dativ &icirc;n limba rom&acirc;nă">
<meta name="citation_author" content="Constantinovici Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/08/16">
<meta name="citation_journal_title" content="Philologia">
<meta name="citation_volume" content="314">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="69">
<meta name="citation_lastpage" content="75">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-75_17.pdf">