Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
736 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-14 17:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09+004.55 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2150)
Interacțiune om-calculator. Interfața om-mașină. Interfața utilizator. Mediul utilizatorului (36)
SM ISO690:2012
GHERMAN, Oxana. Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 54-60. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual

The story „Ivan Turbincă” by Ion Creangă and the New Hypertextual Experiment

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).05
CZU: 821.135.1.09+004.55

Pag. 54-60

Gherman Oxana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

The article presents the results of the research of hypertextual relationship between the story Ivan Turbinca (Iasi, 1878) by Ion Creanga and Ivan Turbinca 2.0. A Continuation of the Story by Ion Creangă (Iasi, 2019) by Alexandru Vakulovski. Having the status of hypertext, the 2019 version of the story is created through the process of transposing the fabulous world in another spatio-temporal framework, in a cross-cultural virtuality. The mechanism that generates the image of the new artistic world is based on the process of symbolic transfiguration of the essence of ethnic history. The author studies the process of codifying the national history in the system of symbols of the hypetext and the dialogical relations between the voices.

Articolul expune rezultatele cercetării raportului hipertextual dintre povestea Ivan Turbincă (Iași, 1878) de Ion Creangă și Ivan Turbincă 2.0. O continuare a poveștii lui Ion Creangă (Iași, 2019) de Alexandru Vakulovski. Având statut de hipertext, varianta din 2019 a poveștii este creată prin procedeul transpoziției lumii fabuloase într-un alt cadru spațio-temporal, într-o virtualitate transculturală. Mecanismul care generează imaginea noii lumi artistice are la bază procesul de transfigurare simbolică a esenței destinului etnic. Autoarea studiază procesul de codificare a istoriei naționale în sistemul de simboluri al poveștii, dar și raporturile dialogale dintre vocile hipoși hipertextului.

Cuvinte-cheie
hypertextuality, dialogue, artistic world, fabulous, sociopolitical, identity,

hipertextualitate, dialog, lume artistică, fabulos, sociopolitic, identitate

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gherman, O.A.</dc:creator>
<dc:date>2021-08-16</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article presents the results of the research of hypertextual relationship between the story Ivan Turbinca (Iasi, 1878) by Ion Creanga and Ivan Turbinca 2.0. A Continuation of the Story by Ion Creangă (Iasi, 2019) by Alexandru Vakulovski. Having the status of hypertext, the 2019 version of the story is created through the process of transposing the fabulous world in another spatio-temporal framework, in a cross-cultural virtuality. The mechanism that generates the image of the new artistic world is based on the process of symbolic transfiguration of the essence of ethnic history. The author studies the process of codifying the national history in the system of symbols of the hypetext and the dialogical relations between the voices.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul expune rezultatele cercetării raportului hipertextual dintre povestea Ivan Turbincă (Iași, 1878) de Ion Creangă și Ivan Turbincă 2.0. O continuare a poveștii lui Ion Creangă (Iași, 2019) de Alexandru Vakulovski. Av&acirc;nd statut de hipertext, varianta din 2019 a poveștii este creată prin procedeul transpoziției lumii fabuloase &icirc;ntr-un alt cadru spațio-temporal, &icirc;ntr-o virtualitate transculturală. Mecanismul care generează imaginea noii lumi artistice are la bază procesul de transfigurare simbolică a esenței destinului etnic. Autoarea studiază procesul de codificare a istoriei naționale &icirc;n sistemul de simboluri al poveștii, dar și raporturile dialogale dintre vocile hipoși hipertextului.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.52505/1857-4300.2021.2(314).05</dc:identifier>
<dc:source>Philologia 314 (2) 54-60</dc:source>
<dc:subject>hypertextuality</dc:subject>
<dc:subject>dialogue</dc:subject>
<dc:subject>artistic world</dc:subject>
<dc:subject>fabulous</dc:subject>
<dc:subject>sociopolitical</dc:subject>
<dc:subject>identity</dc:subject>
<dc:subject>hipertextualitate</dc:subject>
<dc:subject>dialog</dc:subject>
<dc:subject>lume artistică</dc:subject>
<dc:subject>fabulos</dc:subject>
<dc:subject>sociopolitic</dc:subject>
<dc:subject>identitate</dc:subject>
<dc:title>Povestea &bdquo;Ivan Turbincă&rdquo; de Ion Creangă și noul experiment hipertextual</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>