Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
753 31
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-07 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(478) (37)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2150)
SM ISO690:2012
ANIŢOI (IONESI), Galina. Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 45-53. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare

Paradoxes of Transition. Dan Lungu, Iulian Ciocan and Dumitru Crudu’s Characters between Nostalgia and Change

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).04
CZU: 821.135.1.09(478)

Pag. 45-53

Aniţoi (Ionesi) Galina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

One of the transition paradoxes from totalitarianism to democracy is nostalgia for the communist past that persists in society and 30 years after the fall of the totalitarian regime. This phenomenon represents, according to the specialists in the field, the expression of the revolt against the socio-political and economic transformations of the transition. Nostalgia becomes a place of refuge for those who do not find themselves in today's society. In the present work there will be analyzed the novels „Heaven of the Hens” and „I am a communist woman!” by Dan Lungu, „Slaughter in Georgia” and „People from Chisinau” by Dumitru Crudu, „Sasha Kozak’s Land” by Iulian Ciocan which configure literary typology of the nostalgic character after communism.

Unul din paradoxurile tranziției de la totalitarism la democrație îl constituie nostalgia după trecutul comunist, care persistă în societate și la 30 de ani după căderea regimului totalitar. Acest fenomen reprezintă, potrivit specialiștilor în domeniu, expresia revoltei împotriva transformărilor social-politice și economice ale tranziției. Nostalgia devine un loc de refugiu pentru acei care nu se regăsesc în societatea prezentului. În articolul de față vor fi analizate romanele „Raiul găinilor” și „Sunt o babă comunistă” de Dan Lungu, „Măcel în Georgia” și „Oameni din Chișinău” de Dumitru Crudu, „Tărâmul lui Sașa Kozak” de Iulian Ciocan, care configurează tipologia literară a personajului nostalgic după comunism.

Cuvinte-cheie
transition, paradox, postcommunism, Romanian literature, character, nostalgia, change,

Tranziţie, paradox, postcomunism, literatura română, personaj, nostalgie, schimbare

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu &icirc;ntre nostalgie și schimbare">
<meta name="citation_author" content="Aniţoi (Ionesi) Galina">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/08/16">
<meta name="citation_journal_title" content="Philologia">
<meta name="citation_volume" content="314">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="45">
<meta name="citation_lastpage" content="53">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/45-53_10.pdf">