Erosul – de la heros la performance
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
237 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-03 18:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
135.1-31.09 (21)
Filosofia spiritului. Metafizica vieții spirituale (134)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Erosul – de la heros la performance. In: Philologia. 2021, nr. 2(314), pp. 22-30. ISSN 1857-4300.
10.52505/1857-4300.2021.2(314).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Erosul – de la heros la performance

Eros - from heros to performance

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).02
CZU: 135.1-31.09

Pag. 22-30

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

Cornul inorogului (The Unicorn’s Horn) by Bogdan Cretu imposes a new episteme of eros: the experiment that tests the body, which removes taboos, prejudices and shows how far one can compete with one’s own body. Intimacy is the only space in which the truth can be articulated, in which you can still be identical with yourself, contemporary with what you are in essence. The novel is also a journey in the history of erotic imaginary; it is a reinvention of the impediment and a rediscovery of erotic tension and intensity. The characters are projections of mythological consciousness, from the perspective of which art is always in full synchrony with life. Cornul inorogului (The Unicorn’s Horn) is a novel about eros, death, literature and the electrifying connections between them.

Cornul inorogului de Bogdan Crețu impune o nouă epistemă a erosului: experimentul care pune în probă corpul, care înlătură tabuurile, prejudecățile și arată până unde se poate ajunge în competiția cu propriul trup. Intimitatea este singurul spațiu în care se mai poate articula adevărul, în care mai poți fi identic cu tine însuți, contemporan cu ceea ce ești în esență. Romanul e și un periplu în istoria imaginarului erotic, e o reinventare a impedimentului și o regăsire a tensiunii și a intensității erotice. Personajele sunt proiecții ale conștiinței mitologice, din perspectiva căreia arta e mereu în deplină sincronie cu viața. Cornul inorogului este un roman despre eros, moarte, literatură și conexiunile electrizante dintre acestea.

Cuvinte-cheie
Eros, death, literature, seduction, excess, Tension, Intensity,

eros, moarte, literatură, seducție, exces, tensiune, intensitate