Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
522 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-27 13:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:615.1.03(478) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (510)
Farmacia în general şi profesia de farmacist (97)
SM ISO690:2012
STRATAN, Alexandru; TROFIMOV, Victoria; RUDIC, Valeriu; LUPAŞCU, Tudor; POISIC, Mihail; COLŢUN, Maricica; TELEUŢĂ, Alexandru; FALĂ, Alexandru. Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2011, nr. 3(22), pp. 77-82. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461

Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia

CZU: 614.2:615.1.03(478)
Pag. 77-82

Stratan Alexandru1, Trofimov Victoria2, Rudic Valeriu3, Lupaşcu Tudor4, Poisic Mihail5, Colţun Maricica6, Teleuţă Alexandru6, Fală Alexandru5
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“,
4 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
5 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
6 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The problem of drug affordability is very important for Moldova, as it directly affects the wellbeing of the population in a very sensitive area - the health protection. Solving this problem involves two aspects: improving the legal framework of drug pricing and market diversification of medicinal products, which by increasing the offer, may contribute to the relaxation of situation in the concerned market. The article aims to analyse the issues at drug market from Moldova, including the aspect of scientific research contribution to the increase of it’s accesibility for population