Creşterea competitivităţii sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova prin valorificarea oportunităţilor oferite de STCU
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
72 0
SM ISO690:2012
ROŞCA, Alfreda. Creşterea competitivităţii sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova prin valorificarea oportunităţilor oferite de STCU. In: The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova . 8 aprilie 2011, Chişinău. Chişinău: Academia de Ştiinţe R. Moldova, 2011, pp. 156-158.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova 2011
Conferința "The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova"
Chişinău, Moldova, 8 aprilie 2011

Creşterea competitivităţii sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova prin valorificarea oportunităţilor oferite de STCU


Pag. 156-158

Roşca Alfreda
 
Oficiul din Republica Moldova al Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-136236</doi_batch_id>
<timestamp>1638600840</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova	</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Creşterea competitivităţii sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova prin valorificarea oportunităţilor oferite de STCU</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alfreda</given_name>
<surname>Roşca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>156</first_page>
<last_page>158</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>