Cultura de securitate dezvoltată prin educație
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
217 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-18 15:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.035:351.86(478) (2)
Educație (10808)
Activități specifice administrației publice (856)
SM ISO690:2012
CUROŞ, Liudmila. Cultura de securitate dezvoltată prin educație. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2021, nr. 1(19), pp. 40-47. ISSN 1857-4440.
10.52327/1857-4440.2021.1(19).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Cultura de securitate dezvoltată prin educație

DOI: https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).04
CZU: 37.035:351.86(478)

Pag. 40-47

Curoş Liudmila
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 iulie 2021


Rezumat

Articolul dat aduce argumente în necesitatea dezvoltării culturii de securitate, care trebuie să constituie un reper de conduită, moral, educativ și formativ; promovării ansamblului de informații, atitudini, convingeri și valori prin care individul le raportează la sistemul politic, militar și economic, care caracterizează nivelul de asigurare a securității fiecărui individ în parte și a întregii societăți. Nevoia dezvoltării culturii de securitate și a educării populației în acest spirit derivă din diversificarea amenințărilor la adresa securității naționale și a modului de propagare a acestora. Educarea și promovarea unei culturi de securitate solidă va preveni transformarea vulnerabilităților în amenințări la adresa securității naționale. Din motivul că la baza dezvoltării culturii de securitatea stau cetățenii, educația în domeniul dat aduce un aport considerabil în promovarea corectă a culturii respective la toate nivelele de învățământ, bazându-ne pe principiul învățământului pe tot parcursul vieții. Actorii preocupați de realizarea educației de securitate, utilizează mai multe mijloace de instruire prin intermediul unor acțiuni concrete, precum: întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, mese rotunde, conferințe, dezbateri sau diverse parteneriate cu instituții academice sau de cercetare, sesiuni de comunicări științifice, întâlnirii cu elevii și studenții din instituțiile de învățământ de orice nivel, treninguri cu tinerii activi, introducerea unităților de curs privind dezvoltarea culturii de securitate , cu toate componentele sale, de la modul sănătos de viață și dezvoltarea personală la protecția munci, protecția civilă, educație pentru societate, etc. Așadar, cultura de securitate este vitală în era informațională pe care o traversăm, în care cu toții avem nevoie de repere de orientare atât la nivel personal, cât și la nivel statal. Un cetățean cu o înaltă cultură de securitate este partenerul natural și de neprețuit pentru comunitatea din care face parte și pentru națiune.

Cuvinte-cheie
securitate, mediu de securitate, riscuri, amenințări, cultură, cultura de securitate, educaţie

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OfficeDocumentSettings>
 <o:AllowPNG/>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->Cultura de securitate dezvoltată prin educație<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:View>Normal</w:View>
 <w:Zoom>0</w:Zoom>
 <w:TrackMoves/>
 <w:TrackFormatting/>
 <w:DoNotShowComments/>
 <w:DoNotShowPropertyChanges/>
 <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 <w:PunctuationKerning/>
 <w:ValidateAgainstSchemas/>
 <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 <w:DoNotPromoteQF/>
 <w:LidThemeOther>RO</w:LidThemeOther>
 <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
 <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:EnableOpenTypeKerning/>
  <w:DontFlipMirrorIndents/>
  <w:OverrideTableStyleHps/>
 </w:Compatibility>
 <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
  <m:brkBin m:val="before"/>
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
  <m:smallFrac m:val="off"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 LatentStyleCount="267">
 <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--></p>">
<meta name="citation_author" content="Curoş Liudmila">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/07/21">
<meta name="citation_journal_title" content="Relaţii internaţionale. Plus">
<meta name="citation_volume" content="19">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="40">
<meta name="citation_lastpage" content="47">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/40-47_14.pdf">