Provocările conflictului transnistrean pentru securitatea națională și vectorul de dezvoltare european al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-09 16:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.173:327(478+4) (2)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (164)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1210)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Natalia. Provocările conflictului transnistrean pentru securitatea națională și vectorul de dezvoltare european al Republicii Moldova. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2021, nr. 1(19), pp. 28-39. ISSN 1857-4440.
10.52327/1857-4440.2021.1(19).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Provocările conflictului transnistrean pentru securitatea națională și vectorul de dezvoltare european al Republicii Moldova

DOI: https://doi.org/10.52327/1857-4440.2021.1(19).03
CZU: 323.173:327(478+4)

Pag. 28-39

Ciobanu Natalia
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 iulie 2021


Rezumat

În acest studiu autorul își propune să cerceteze eventuale amenințări ce afectează securitatea națională a Republicii Moldova în contextul ignorării statutului de neutralitate al țării de către Federația Rusă, fapt argumentat de tergiversarea procesului de reglementare politică a conflictului transnistrean, determinat de existenţa ilegală a forţelor militare ruse, finanţarea instituțiilor nelegitime din stânga Nistrului și a structurilor militare separatiste, inclusiv cu armament şi tehnică militară. Analizând aceste aspecte, autorul subliniază în mod deosebit faptul că procesul consolidării stabilității și securității unui stat vulnerabil pe interior este migălos și necesită atât eforturi din partea instituțiilor statului, a întregii societăți, cât și susținere internațională. În acest sens, Republica Moldova s-a angajat să aprofundeze relațiile cu Uniunea Europeană, semnând în iunie 2014 Acordul de Asociere, care prevede printre altele și intensificarea formatelor de colaborare axate pe interese comune în domeniul promovării securităţii, cooperării în domeniul apărării şi gestionării crizelor, acceptând astfel provocările alinierii la standardele de dezvoltare a spațiului comunitar, beneficiind totodată de suportul partenerilor de dezvoltare în diverse dimensiuni: politice, economice, sociale etc. În concluzie, autorul constată faptul că în parcursul de colaborare, pentru Uniunea Europeană este relevant să-i fie asigurată securitatea. Astfel, interesele interne al Republicii Moldova ce țin de anumite riscuri și amenințări la securitatea națională sunt convergente cu cele ale uniunii. Uniunea Europeană susține politic și financiar acțiunile ce sunt întreprinse pentru elucidarea acestora, dar responsabile de rezultatele acestor acțiuni/inacțiuni sunt în exclusivitate instituțiile statului moldovenesc.

Cuvinte-cheie
Republica Moldova, vector de dezvoltare european, conflictul transnistrean, amenințări interne