Sisteme optomecanice – de la utilizări clasice la aplicații moderne
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
93 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-06 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
530.145+535.14 (3)
Fizică (1333)
Teoria luminii (8)
SM ISO690:2012
CÂRLIG, Sergiu; CIORNEA, Viorel; MACOVEI, Mihai. Sisteme optomecanice – de la utilizări clasice la aplicații moderne. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2021, nr. 1-2(73-74), pp. 13-17. ISSN 1810-6498.
10.53081/1810-6498.2021.73-74.13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Sisteme optomecanice – de la utilizări clasice la aplicații moderne

Optomechanical systems - from classic uses to modern applications


DOI: 10.53081/1810-6498.2021.73-74.13
CZU: 530.145+535.14
Pag. 13-17

Cârlig Sergiu, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
 
Institutul de Fizică Aplicată
 
Disponibil în IBN: 21 iulie 2021


Rezumat

În articol sunt descrise unele sisteme optomecanice și analizate avantajele utilizării acestora. Este examinat un atom artificial pompat laser, plasat pe o bară nanomecanică intercalată într-o cavitate. Sunt discutate avantajele utilizării unui astfel de sistem și sunt prezentate fenomenele de răcire cuantică și de corelații cuantice.

In the paper, some optomechanical systems are described and advantages of their use are analysed. It is examined a laser-pumped artificial atom placed on the nanomechanical rod in a cavity. Both the advantage of using such systems and quantum correlations and quantum cooling phenomena are discussed.

Cuvinte-cheie
qubit, nanomecanică, optomecanică, răcire cuantică, corelații cuantice,

qubit, nanomechanics, optomechanics, quantum cooling, quantum correlations