Online Classroom Management and Motivation
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
819 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-16 16:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091:004 (5)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (2154)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4306)
SM ISO690:2012
BUZU, Svetlana, BESCHIERU, Mariana. Online Classroom Management and Motivation. In: Univers Pedagogic, 2021, nr. 2(70), pp. 23-27. ISSN 1811-5470. DOI: https://doi.org/10.52387/1811-5470.2021.2.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470

Online Classroom Management and Motivation

Managementul clasei de elevi în context online și motivarea

DOI:https://doi.org/10.52387/1811-5470.2021.2.04
CZU: 373.091:004

Pag. 23-27

Buzu Svetlana, Beschieru Mariana
 
PI „Mihai Viteazul” Theoretical Lyceum, mun. Chisinau
 
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Teaching online has become a considerable challenge for many educators. Everybody is talking about the revolution digital classroom has brought into the education world. Keeping the generation engaged, teachers need to find innovative and versatile methods, to use technology and manage the class online. Whether learning in a physical classroom or online, effective classroom management is the key component to a productive environment. Although, students are not all present in a single room, teachers must be intentional about managing student behavior and engagement in an online setting. Some challenges can be anticipated, and online classroom management strategies effectively overcome those challenges. Online learning focuses on a wide range of technological based learning platforms, delivery methods, and the integration of educational technology components into the learning environment. This article will address online education, its strengths, limitations, online teaching tools, professional development, best practices, and an evaluation of a personal online experience.

Predarea online a devenit o realitate didactică cu multiple provocări pentru majoritatea cadrelor didactice. Totodată, este incontestabilă revoluția clasei digitale în lumea educației. Pentru menținerea interesului elevilor în procesul de învățare, profesorii trebuie să găsească metode inovatoare de utilizare a tehnologiilor moderne și de asigurare a eficienței managementului educațional a clasei în contextul de activitate online. Indiferent de modul de predare – în clasa fizică sau online, gestionarea în mod eficace a acesteia este componentacheie a unui mediu productiv. Deși nu toți elevii sunt prezenți fizic, profesorii trebuie să se implice activ în aplicarea unor strategii de adaptare în a stăpâni comportamentul și angajamentul elevilor într-un mediu online. Unele provocări în asemenea situații pot fi anticipate. Învățământul la distanță se concentrează pe o gamă largă de platforme de profil, bazate pe tehnologii de ultimă oră, metodologii și integrare a componentelor educaționale, în funcție de mediul de instruire. Autoarele prezintă reflecții pe marginea noului sistem de învățare online, avantajele și punctele slabe ale unor instrumente digitale, metode și strategii de predare, având ca bază experiențele personale.

Cuvinte-cheie
online teaching and learning, classroom management, distance learning, technology, safety,

predarea și învățarea online, gestionarea clasei, învăţământ la distanţă, tehnologii informaţionale, siguranţă