Rolul factorului inducibil al hipoxiei în organismul uman
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
150 0
SM ISO690:2012
IONITA, Mihaela. Rolul factorului inducibil al hipoxiei în organismul uman. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. 21 iunie 2015, Chișinău1. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2015, p. 50. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2015
Conferința "-"
Chișinău1, Moldova, 21 iunie 2015

Rolul factorului inducibil al hipoxiei în organismul uman

The role of inducible factor of hypoxia in human organism


Pag. 50-50

Ionita Mihaela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Introducere. Factorul inducibil al hipoxiei (HIF-1) este un factor esențial în adaptarea celulelor la un nivel scazut de oxigen, se gaseşte în aproape toate țesuturile umane: în creier, cord, plămâni, ficat, muşchi scheletici etc. Scopul lucrării. Descrierea factorului inducibil al hipoxiei în organismul uman. Material şi metode. Sinteză de literatură. Rezultate. Structural HIF-1 este un heterodimer compus din subunități α (HIF-1a) şi β (HIF-1 β) şi face parte din familia de factori de transcriptie de bază helix-loop-helix (bHLH). Prima atestare despre existența şi rolul factorului inducibil al hipoxiei a fost relatată de Semenza şi Wang (1992). Adaptarea la presiune scazută a oxigenului in celule şi țesuturi este posibilă datorită HIF, care activează sinteza unei mari varietăți de gene ce participă la angiogeneză, reglementarea tonusului vascular, metabolismul glucozei şi a fierului, la proliferarea şi supravețuirea celulelor. Rolul HIF-1 nu se limitează doar la inducerea raspunsului adaptativ la hipoxie, fiind implicat semnificativ în mecanismele de reparare a celulelor. HIF-1 este implicat în urmatoarele patologii: boli pulmonare cronice, hipoxie de mare altitudine, anemii, ischemii, creşterea intrauterină, hipovascularizarea retinei, boli inflamatorii intestinale, creşterea şi angiogeneza tumorilor. Concluzii. Înțelegerea mecanismelor moleculare de activare a HIF ca raspuns la hipoxie ar permite soluționarea unor probleme importante: creşterea tumorilor, hipertensiunea pulmonară, boli ale ochiului şi ar oferi noi abordari terapeutice.

Introduction. The inducible factor of hypoxia (HIF-1) is an essential factor for cell adaptation to low level of oxygen; it can be found in almost every human body tissue : brain, heart, lungs, liver, skeletal muscles etc. Objective of the study. Description of the role of inductible factor of hypoxia in human organism. Material and methods. Literature rewiew. Results. Structurally HIF-1 is a heterodimer consisting of two sub-units: α (HIF-1a), β (HIF-1 β) and belongs to basic transcription factors family helix-loop-helix (bHLH). The first mention about the existence and function of the inducible factor of hypoxia was reported by Semenza and Wang (1992). The accommodation to low pressure of oxygen in cells and tissues is possible due to HIF, which activates the synthesis of a great variety of genes that participate in angiogenesis, the regulation of vascular tonus, glucose and iron metabolism, proliferation and survival of cells. The role of HIF-1 do not limit only on the adaptive reply induction at hypoxia, having a strong influence in cell repairing mechanisms. HIF-1 is implicated in the following pathologies: chronic pulmonary diseases, high altitude hypoxia, anemia, ischemia, intrauterine growth, retinal hypervascularization, intestinal inflammatory diseases, the growth and angiogenesis of tumours. Conclusions. The understanding of HIF activation molecular mechanisms, as a response to hypoxia, would make possible the resolution of very important issues: tumour growth, pulmonary hypertension, eye affections and would offer new therapeutic approaches.

Cuvinte-cheie
HIF-1, hipoxie, eritropoeză, angiogeneză, tumoare,

HIF-1, hypoxia, eritropoeza, angiogenesis, growth

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Rolul factorului inducibil al hipoxiei &icirc;n organismul uman</p>">
<meta name="citation_author" content="Ionita Mihaela">
<meta name="citation_publication_date" content="2015">
<meta name="citation_collection_title" content="Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători">
<meta name="citation_firstpage" content="50">
<meta name="citation_lastpage" content="50">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50_11.pdf">