Punctuation within the cyberspace
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
130 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-05 19:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'36:004.912 (1)
Lingvistică. Limbi (4013)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (368)
SM ISO690:2012
POLAKOVICOVA, Sona. Punctuation within the cyberspace. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii. Ediția 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 167-170. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Punctuation within the cyberspace

CZU: 81'36:004.912

Pag. 167-170

Polakovicova Sona
 
Technical University of Košice
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

This article aims at describing and defining the (incorrectness and (mis)use of punctuation on the Internet. It mainly deals with discussion boards and chats, and contributions released there.
The punctuation marks dealt with in this paper are commas, periods, apostrophes, question marks, and exclamation points. In this article, you will find some examples of how these are used, misused, or omitted in the cyberspace.Cuvinte-cheie
punctuation, cyberspace, the Internet, technology, cultural revolution