Secţia ştiinţe politice: retrospectivă şi actualitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-11 15:17
SM ISO690:2012
BRAGA, Lilia; BALAN, Elena. Secţia ştiinţe politice: retrospectivă şi actualitate . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 1-2(141), pp. 122-127. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1-2(141) / 2006 / ISSN 1957-2294

Secţia ştiinţe politice: retrospectivă şi actualitate

Pag. 122-127

Braga Lilia, Balan Elena
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-13479</doi_batch_id>
<timestamp>1593781947</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice</full_title>
<issn media_type='print'>19572294</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2006</year>
</publication_date>
<issue>1-2(141)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Secţia ştiinţe politice: retrospectivă şi actualitate
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Lilia</given_name>
<surname>Braga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Balan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2006</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>122</first_page>
<last_page>127</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>