Diaspora științifică – partener pentru dezvoltarea Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
169 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-04 10:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[001.891+327.58](478) (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1039)
Blocuri internaționale. (178)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Inga. Diaspora științifică – partener pentru dezvoltarea Republicii Moldova. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, Ediția 3, pp. 188-192. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Diaspora științifică – partener pentru dezvoltarea Republicii Moldova

CZU: [001.891+327.58](478)

Pag. 188-192

Sîrbu Inga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

The role that the highly skilled emigrants or Diasporas play in scientific and technological developments in the country of origin is still poorly understood and studied, although it is extremely important, due to the importance of science and technology for improving the human condition and economic development. The migration of highly skilled people between countries with different levels of development has long been a critical issue and an unsolved problem. The world knowledge gap highlights the need to find alternative ways to circumvent the exodus of scientists and skilled professionals by promoting the potential of scientific Diasporas to contribute to the development of their countries of origin. The benefits that highly skilled emigrants can bring to their home countries are increasingly regarded as important for development.

Cuvinte-cheie
diaspora, scientific diaspora, highly skilled emigrants, country of origin, country of destination