Punerea în aplicare a video analiticii pe baza inteligenței artificiale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
397 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-09 22:18
SM ISO690:2012
MOROŞANU, Constantin. Punerea în aplicare a video analiticii pe baza inteligenței artificiale. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 23-25 martie 2021, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2021, Vol.1, pp. 53-55. ISBN 978-9975-45-700-2 (Vol. I).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2021
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 23-25 martie 2021

Punerea în aplicare a video analiticii pe baza inteligenței artificiale


Pag. 53-55

Moroşanu Constantin
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 24 iunie 2021


Rezumat

Acest articol oferă o analiză a punerii în aplicare a analiticei video pe baza inteligenței artiiciale. Odată cu progresarea tehnologiei a progresat și inteligența artificială care la momentul dat e una din cele mai utile și vizibile domenii. Tehnologiile de securitate și supraveghere video devin din ce în ce mai complexe și conținâ niște aplicații potențiale enorme. Tehnologiile inteligente de securitate și supraveghere video sunt menite pentru a îmbunătăți siguranța oamenilor, dar tot odată în același timp pot să facă rău oamenilor.

Cuvinte-cheie
inteligenţă artificială, tehnologie video, sistem, supraveghere video.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Moroşanu, C.</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Acest articol oferă o analiză a punerii &icirc;n aplicare a analiticei video pe baza inteligenței artiiciale. Odată cu progresarea tehnologiei a progresat și inteligența artificială care la momentul dat e una din cele mai utile și vizibile domenii. Tehnologiile de securitate și supraveghere video devin din ce &icirc;n ce mai complexe și conțin&acirc; niște aplicații potențiale enorme. Tehnologiile inteligente de securitate și supraveghere video sunt menite pentru a &icirc;mbunătăți siguranța oamenilor, dar tot odată &icirc;n același timp pot să facă rău oamenilor.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (Vol.1) 53-55</dc:source>
<dc:subject>inteligenţă artificială</dc:subject>
<dc:subject>tehnologie video</dc:subject>
<dc:subject>sistem</dc:subject>
<dc:subject>supraveghere video.</dc:subject>
<dc:title>Punerea &icirc;n aplicare a video analiticii pe baza inteligenței artificiale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>