Reprezentarea socială a muncii educatorilor: perspectiva studenților care urmează programul de studii pedagogia învățământului primar și preșcolar.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-05 20:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.954.4 (29)
Psihologie (1891)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel; TUFEANU, Magda. Reprezentarea socială a muncii educatorilor: perspectiva studenților care urmează programul de studii pedagogia învățământului primar și preșcolar.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2021, nr. 1-2(38), pp. 40-53. ISSN 1857-2502.
10.5281/zenodo.4998799
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Reprezentarea socială a muncii educatorilor: perspectiva studenților care urmează programul de studii pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Social representation of preschool teachers’ work: the perspective of university students attending the program pedagogy of primary and preschool education.


DOI: 10.5281/zenodo.4998799
CZU: 159.954.4
Pag. 40-53

Robu Viorel1, Tufeanu Magda2
 
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 23 iunie 2021


Rezumat

Prezentul studiu și-a propus evidențierea specificului muncii educatorilor/profesorilor pentru învățământul preșcolar prin investigarea reprezentării sociale pe care studenții care frecventează programul de studii universitare de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar o au despre acest domeniu practic. Participanții (N = 134) au completat o sarcină standardizată bazată pe tehnica asocierii libere. Răspunsurile au fost analizate din punct de vedere lexical și semantic, în vederea diferențierii asociațiilor din perspectivă calitativă. Prelucrările cantitative au valorificat operațiile analizei categoriale și prototipice (P. Vergès). Rezultatele au evidențiat trei dimensiuni ale reprezentării despre munca educatorilor/profesorilor pentru învățământul preșcolar: a) conceptual-definițională (referitoare la educarea și formarea ca principale misiuni pe care le are un educator/profesor pentru învățământul preșcolar); b) psihosocială (dragostea, dăruirea și responsabilitatea față de copii); c) o dimensiune ludică (specifică mediului formativ din grădinițe).

The present study aimed to highlight the specifics of the preschool teachers’ work by investigating the social representation that students attending the university program Pedagogy of Primary and Preschool Education have about this practice field. Participants (N = 134) completed a standardized task based on the free association technique. The responses were analyzed lexically and semantically to diff erentiate the associations from a qualitative perspective. Quantitative processing was based on the operations of categorical and prototypical analysis (P. Vergès). The results highlighted three dimensions of the representation on preschool teachers’ work: a) conceptual-defi nitional (referring to education and training as main missions that an educator/teacher for preschool education has); b) psychosocial (love, dedication and responsibility towards children); c) a ludic dimension (which is specifi c to the formative environment in kindergartens).

Cuvinte-cheie
reprezentare socială tehnica asocierii libere munca educatorilor/ profesorilor pentru învățământul preșcolar studenți, Pedagogia Învățământului, Primar și, preşcolar,

social representation free association technique preschool teachers’ work university students, Pedagogy of, Primary and, preschool, education