Адаптация учителя общеобразовательной школы к работе в условиях инклюзивного образования
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 0
SM ISO690:2012
ТУНИЦКАЯ, Марина. Адаптация учителя общеобразовательной школы к работе в условиях инклюзивного образования. In: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Ediția 2, 7 noiembrie 2016, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2016, pp. 48-52. ISBN 978-9975-132-71-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2, 2016
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii"
Bălți, Moldova, 7 noiembrie 2016

Адаптация учителя общеобразовательной школы к работе в условиях инклюзивного образования


Pag. 48-52

Туницкая Марина
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2021


Rezumat

The article examines trends in the development of inclusive education in the Republic of Moldova, the author searchs the ways to help the teachers improve working in the conditions of inclusion, healthy pupils, with children of special educational needs.