Antibacterial susceptability of E. Coli strains isolated from raw milk
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
251 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-26 10:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
637.12:579.842.11+615.33.015.8 (1)
Produse ale animalelor domestice (de curte) și de vânat (266)
Microorganisme. Bacterii (160)
Medicamentele potrivit originii lor (413)
SM ISO690:2012
USHKALOV, Valerii, DANCHUK, Vyacheslav, USHKALOV, Artem, SALMANOV, Aidyn, VISHOVAN, Yuriy, BOIANOVSKIY, Sergiy, TERESHCHENKO, Sergiy, DAVYDOVSKA, Liliana. Antibacterial susceptability of E. Coli strains isolated from raw milk. In: One Health and Risk Management, 2021, nr. 2(3), pp. 48-54. ISSN 2587-3458. DOI: 10.38045/ohrm.2021.3.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Antibacterial susceptability of E. Coli strains isolated from raw milk

Sensibilitatea la antimicrobiene a tulpinilor de E. Coli isolate din lapte crud

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2021.3.08
CZU: 637.12:579.842.11+615.33.015.8

Pag. 48-54

Ushkalov Valerii1, Danchuk Vyacheslav1, Ushkalov Artem2, Salmanov Aidyn3, Vishovan Yuriy1, Boianovskiy Sergiy1, Tereshchenko Sergiy1, Davydovska Liliana1
 
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
2 Main administration of state service of Ukraine on food safety and consumer protection in Kharkov region,
3 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2021


Rezumat

Introduction. The processing of most raw milk products can lead to contamination with unwanted microflora due to poor sanitation and hygienic conditions. The inadequate antibiotic use over the past decades has led to the emergence and wide spread of bacterial populations, particularly of Escherichia coli, which developed resistance to antibacterial drugs. Material and methods. Raw milk samples were obtained from clinically healthy cows on farms from Kiev and Poltava regions to identify E. coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp. isolates. Antimicrobial susceptibility testing was performed using the EUCAST disk diffusion method and MU on “Determination of microbial susceptibility to antibacterial drugs”. Results. The examined milk samples revealed the presence of E. coli, Staphylococcus spp. and Enterococcus spp. isolates, which proves poor sanitary and hygienic conditions of milk production process. Escherichia coli isolates were found susceptible to Ampicillin/sulbactam, Cefoxitin (100%), Meropenem, Tobramycin (100%), Net ilin, Tigecycline, Nitroxoline (100%), Gatifloxacin, and Nitrofurantoin (100%). The studied E. coli isolates were found resistant to Ampicillin (100%), Imipenem, Tetracycline, and Doxycycline (100%). 41.7% of isolates of Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus were found resistant to Oxacillin, of which 90% were resistant to Benzylpenicillin and 20% to Rifampicin. Conclusions. The circulation of antibiotic-resistant Enterobacteriaceae strains among farm animals is a major problem requiring a strategy development aimed to prevent the emergence and spread of antibiotic resistance worldwide.

Introducere. Prelucrarea produselor din lapte crud poate duce la contaminarea cu microfloră nedorită din cauza condițiilor sanitaro-igienice precare. Utilizarea inadecvată a antibioticelor în ultimele decenii a dus la apariția și răspândirea pe scară largă a populațiilor bacteriene, în special a Escherichia coli, care a dezvoltat rezistență la preparatele antibacteriene. Material şi metode. Probele de lapte crud au fost obținute de la vaci sănătoase, din punct de vedere clinic, de la fermele din regiunile Kiev și Poltava, din care au fost isolate şi identificate E. coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp. Testarea sensibilităţii la antimicrobiene a fost efectuată utilizând metoda disc difuziometrică recomandată de EUCAST și MU privind „Determinarea sensibilităţii microbiene la preparatele antibacteriene”. Rezultate. Probele de lapte examinate au relevat prezența izolatelor de E. coli, Staphylococcus spp. și Enterococcus spp., ceea ce elucidează condițiile sanitaro -igienice precare ale procesului de producție a laptelui. Izolatele de E. coli au fost sensibile la Ampicilin/ sulbactam, Cefoxitin (100%), Meropenem, Tobramicin (100%), Netilin, Tigeciclin, Nitroxolin (100%), Gatifloxacin și Nitrofurantoin (100%). Izolatele studiate de E. coli au prezentat rezistenţă la Ampicilin (100%), Imipenem, Tetraciclin și Doxiciclin (100%). 41,7% din izolatele de Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus au fost rezistente la Oxacilin, dintre care 90% au fost rezistente la Benzilpenicilin și 20% la Rifampicin. Concluzii. Circulația tulpinilor de Enterobacteriaceae rezistente la antibiotice printre animalele de fermă prezintă o problemă majoră care necesită dezvoltarea strategiei menită să prevină apariția și răspândirea rezistenței la antibiotice în întreaga lume.

Cuvinte-cheie
Escherichia coli, Strains, microorganisms, raw milk, antibiotic resistance, susceptibility,

Escherichia Coli, tulpini, microorganisme, lapte crud, rezistență la antibiotice, sensibilitate