Evaluation of the compliance of people with the containment measures and wearing-mask behaviours in different stages of COVID-19 pandemic: An observational study from Turkey
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:578.834.1-036.21-084(560) (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (462)
Virologie (336)
SM ISO690:2012
KAYA, Erhan; UCER, Huseyin. Evaluation of the compliance of people with the containment measures and wearing-mask behaviours in different stages of COVID-19 pandemic: An observational study from Turkey. In: One Health and Risk Management. 2021, nr. 2(3), pp. 19-26. ISSN 2587-3458.
10/38045/ohrm.2021.3.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Evaluation of the compliance of people with the containment measures and wearing-mask behaviours in different stages of COVID-19 pandemic: An observational study from Turkey

Evaluarea complianței persoanelor cu măsurile de izolare și comportamentul de a purta masca la diferite etape ale pandemiei Covid-19: un studiu observațional în Turcia

DOI: https://doi.org/10/38045/ohrm.2021.3.03
CZU: 616.98:578.834.1-036.21-084(560)

Pag. 19-26

Kaya Erhan1, Ucer Huseyin2
 
1 Provincea Health Directorate, Osmaniye,
2 Provincea Health Directorate, Kahramanmaras
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2021


Rezumat

Introduction. Protection measurements should be paid attention so that the regions affected to a great extent gain time for medical care and medical facilities can cope with increasing intensive care cases. The purpose of this study was to investigate the change in the rate of behaviours of people related to going out and wearing a mask during the pandemic in Turkey. Material and methods. This observational study investigated people’s behaviours of going out and mask- wearing in the province of Kahramanmaras in Turkey during 4 different periods with 14-day intervals before and after Covid-19 pandemic. A total of 48 hours camera record made in 4 different periods at 12 pedestrian crossings used intensively by people was examined. Two researchers recorded and examined the number and gender of the people using these pedestrian crossings and their wearing-mask behaviours on a data collection form. The obtained data were presented as tables and graphics, showing numbers and percentages. Appropriate mask wearing according to gender was analysed by ChiSquare test. Results. The number of people using pedestrian crossings decreased by 70.19% for men and 87.07% for women compared to before the pandemic. When comparing the appropriate mask-wearing according to gender, it was concluded that women had a higher statistically significant rate on the appropriate mask-wearing compared to men (p<0.05). Conclusions. Compliance to mask-wearing and control measures was high at the beginning of the pandemic. A high percentage of women wore masks correctly. About 40 days after the pandemic started, people wore the mask less correctly.

Introducere. Măsurile de protecție necesită o atenție sporită, astfel încât regiunile afectate să beneficieze de suficient timp pentru îngrijiri medicale, iar instituțiile medicale să poată gestiona numărul crescut de pacienți, internați la terapie intensivă. Scopul acestui studiu a fost de a investiga comportamentul persoanelor, ca răspuns la purtarea măștilor, în perioada pandemiei în Turcia. Material si metode. În acest studiu observațional a fost investigat comportamentul persoanelor, din provincia Kahramanmaras, Turcia, la purtarea măștii în aer liber, în 4 perioade diferite, cu intervale de 14 zile, în perioada pre-pandemică și pandemică Covid-19. Ca dovadă au fost examinate cca 48 de ore video, înregistrate de camerele de supraveghere a traficului, efectuate în 4 perioade diferite, la 12 treceri pentru pietoni, utilizate frecvent de pietoni. Aceste înregistrări au fost examinate de doi cercetători, iar numărul, sexul persoanelor, care utilizează aceste treceri de pietoni și comportamentul lor de a purta masca, precum și de a o purta corect, au fost înregistrate într-un formular de colectare a datelor. Datele obținute au fost prezentate sub formă de tabele și grafice în cifre și procente. Purtarea corectă a măștii, în funcție de sex, a fost analizată prin testul Chi Square. Rezultate. Numărul persoanelor care folosesc trecerile pentru pietoni s-a diminuat cu 70,19%, în cazul bărbaților și cu 87,07%, în cazul femeilor, comparativ cu perioada prepandemică. La fel, femeile au avut o rată semnificativă și în ceea ce privește purtarea corectă a măştii, față de bărbați (p<0,05). Concluzii. Respectarea normelor de purtare a măștii și a măsurilor de control au fost stricte la început de pandemie, iar comparativ cu bărbații, femeile purtau și foloseau corect masca, într-un procent mai ridicat. Ulterior, aproximativ la 40 de zile de la declanșarea pandemiei, populația deja purta masca mai puțin corect.

Cuvinte-cheie
mask, containment measures, COVID-19, Turkey, lockdown.,

mască, măsuri de izolare, Covid19, Turcia, lockdown