Avantajele Screening-ului tuberculozei pulmonare în Republica Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
23 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5-073.75(478) (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (488)
SM ISO690:2012
NALIVAICO, Nicolae; ALEXANDRU, Sofia. Avantajele Screening-ului tuberculozei pulmonare în Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 334-337. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Avantajele Screening-ului tuberculozei pulmonare în Republica Moldova.

Radiological semiology of lung pathology detected during Screening by lung radiography.

Рентгенологическая семиология патологии легких выявленной во время скрининга с помощью рентгенографии легких.


CZU: 616.24-002.5-073.75(478)
Pag. 334-337

Nalivaico Nicolae, Alexandru Sofia
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Au fost efectuate examenele radiologice profilactice populației la 20670 persoane din grupele de risc și vigilență sporită de îmbolnăvire cu tuberculoză din diferite teritorii administrative din RM. A fost evaluată structura factorilor medico-social nefavorabili la 18223 persoane. Din 357 pacienți cu tuberculoză pulmonară evolutivă, cu scop profilactic au fost depistați 176 pacienți, majoritatea din ei, în 95 sau 54,0% cazuri – în cadrul acestui proiect cu complexele radiodiagnostice digitale mobile în expediție în diferite teritorii administrative RM.

Prophylactic radiological examinations were performed on the population of 20,670 people from risk groups and increased vigilance for tuberculosis in different administrative territories of the Republic of Moldova. The structure of the medico-social unfavorable factors in 18223 persons was evaluated. Out of 357 patients with evolutionary pulmonary tuberculosis, with prophylactic purpose, 176 patients were detected, most of them in 95 or 54.0% cases – within this project with the mobile digital radiodiagnostic complexes shipped to different administrative territories of the Republic of Moldova

Были проведены профилактические радиологические обследования населения у 20670 лиц из групп риска с повышенным уровнем заболевания туберкулезом легких в различных административных территориях Республики Молдова. Проведена оценена структуры медико-социальных неблагоприятных факторов у 18223 человек. Из 357 пациентов с активным туберкулезом легких было выявлено 176 пациентов с профилактической целью, большинство из них в 95 или 54,0% случаев – в рамках этого проекта с мобильными цифровыми рентгенодиагностическими комплексами, в различные административные территории Республики Молдова

Cuvinte-cheie
examenele radiologice profilactice tuberculoză pulmonară factorii medico-sociali grupele de risc,

prophylactic radiological examinations pulmonary tuberculosis medical and social factors risk groups,

профилактические радиологические обследования туберкулез легких медицинские и социальные факторы группы риска