Evaluarea diversității floristice în ecosistemele urbane Telenești, Florești și Orhei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
12 0
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Constantin; CERTAN, Corina; MOGÎLDEA, Vladimir; GRABCO, Nadejda. Evaluarea diversității floristice în ecosistemele urbane Telenești, Florești și Orhei. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Ediția a 2-a, 29-30 septembrie 2016, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipografia Foxtrot, 2016, pp. 160-163. ISBN 978-9975-89-029-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 2-a, 2016
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective"
Bălți, Moldova, 29-30 septembrie 2016

Evaluarea diversității floristice în ecosistemele urbane Telenești, Florești și Orhei


Pag. 160-163

Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Mogîldea Vladimir1, Grabco Nadejda2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

The floristic diversity in the area with environmental impact from the town Telenesti is represented by 52 species from 49 genera grouped into 19 families. The research was carried out in 3 points, district Telenesti. The first is near the main road outside of the town Telenesti. The second point was in the villages Zaicani and Ratus near the bridge on river Ciuluc. The third point was in the south-west part of village Clisova. The study flora from town Floreşti was carried in two sectors of the city with different levels of impact: in the north-west part of the city and sewer from the city biotreater. The research about floristic diversity of urban ecosystem Orhei have been carried out in the area of biotrater in the town Orhei and r. Vatici. In total in the Orhei studied area were found 47 species from 45 genera grouped into 23 families.

Cuvinte-cheie
flora, urban ecosystem, species, impact