Evaluarea nutrițională la pacientul oncologic.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
20 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006-052:615.874 (1)
Patologie. Medicină clinică (4122)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (145)
SM ISO690:2012
VIRTOSU, Ana; HAREA, Dumitru; HAREA, Gheorghe; MORNEALO, Elena. Evaluarea nutrițională la pacientul oncologic.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 312-320. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Evaluarea nutrițională la pacientul oncologic.

Nutritional assessment in cancer patients

Оценка питания онкологического больного.


CZU: 616-006-052:615.874
Pag. 312-320

Virtosu Ana1, Harea Dumitru2, Harea Gheorghe2, Mornealo Elena1
 
1 Spitalul Internaţional Medpark,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Introducere: Evaluarea nutrițională stă la baza diagnosticului de malnutriție și face parte integrantă din continuumul de îngrijiri oferite pacientului cu cancer. Pentru o evaluare detaliată a statusului nutrițional la pacientul cu cancer se recomandă unul din chestionarele validate și acceptate de ghidurile de specialitate. Instrumentul de evaluare nutrițională PG-SGA (Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment) este considerat instrumentul internațional de referință pentru evaluarea statusului nutritional la pacientul cu cancer, atat în condiții de staționar, cât și în condiții de ambulator. Plecând de la importanța evaluării statusului nutrițional la pacientul cu cancer, dar și de la lipsa unui instrument validat internațional, tradus și validat pentru Republica Moldova se impune adaptarea și validarea instrumentului de evaluare nutritională, PG-SGA, pentru Republica Moldova. Materiale și metode, rezultate: Cercetarea a inclus 1) traducerea din limba engleză în limba română (cu echivalență conceptuală și semantică) a instrumentrului original PG-SGA cu obținerea unei versiuni primare în limba română a PGSGA și 2) o testare primară a versiunii române a instrumentului pe un lot de pacienți cu cancer și pe un lot de lucrători medicali. Concluzii: Versiunea primară în limba română a chestionarului ,,Evaluare generală subiectivă, efectuată de către pacient” (EGS-EP) poate fi considerată echivalentă conceptual și semantic cu varianta originală în engleză și poate fi adaptată cultural Republicii Moldova. Componenta destinată pacientului din versiunea în limba română a instrumentului de evaluare nutrițională EGS-EP prezintă o bună acceptabilitate, comprehensibilitate înaltă și dificultate joasă. Componenta destinată personalului medical din varianta în limba română a instrumentului de evaluare nutrițională EGS-EP prezintă o bună acceptabilitate, comprehensibilitate înaltă și dificultate medie. Personalul medical necesită instruire pentru utilizare în practică a componentei destinate personalului medical a instrumentului de evaluare nutrițională EGS-EP.

Introduction: Nutritional assessment is the basis of the diagnosis of malnutrition and is an integral part of the continuum of care provided to the cancer patient. For a detailed assessment of the nutritional status of the cancer patient, is recommended one of the tools validated and accepted by the specialized guidelines. The PG-SGA (Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment) nutritional assessment tool is considered the international reference tool for assessing the nutritional status of cancer patients, both in inpatient and outpatient conditions. Starting from the importance of assessing the nutritional status of cancer patients, but also from the lack of an internationally validated tool, translated and validated for the Republic of Moldova, it is necessary to adapt and validate the nutritional assessment tool, PG-SGA, for the Republic of Moldova. Materials and methods, results: The research included 1) translation from English to Romanian (with conceptual and semantic equivalence) of the original PG-SGA tool with obtaining a primary Romanian version of the PG-SGA and 2) a primary evaluation of the Romanian version of the tool on a group of patients with cancer and on a group of healthcare professionals. Conclusions: The primary Romanian version of the PG-SGA tool can be considered conceptually and semantically equivalent to the original English version and can be culturally adapted to the Republic of Moldova. The patient-generated historical components in the Romanian version of the nutritional assessment PG-SGA tool has a good acceptability, high comprehensibility and low difficulty. The professional part in the Romanian version of the PG-SGA tool has a good acceptability, high comprehensibility and medium difficulty. Medical staff need training for the practical implementation of the professional part of the PG-SGA Nutrition Assessment Tool

Cuvinte-cheie
evaluare nutrițională, PG-SGA, EGS-EP, cancer,

nutritional assessment, PG-SGA, EGS-EP, cancer