Результаты лечения детей и подростков с экстракраниальными герминогенноклеточными опухолями.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
21 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[618.11+616.681]-006-08-053.2/.71 (1)
Științe medicale. Medicină (6563)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (228)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Результаты лечения детей и подростков с экстракраниальными герминогенноклеточными опухолями.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 309-310. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Результаты лечения детей и подростков с экстракраниальными герминогенноклеточными опухолями.


CZU: [618.11+616.681]-006-08-053.2/.71
Pag. 309-310

Autor Nou
 
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021