Отдаленные результаты селективной интраартериальной и интравитреальной химиотерапии при органосохраняющем лечении детей с ретинобластомой.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
11 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
617.735-006.487-085.277.3-053.2 (1)
Științe medicale. Medicină (6563)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Отдаленные результаты селективной интраартериальной и интравитреальной химиотерапии при органосохраняющем лечении детей с ретинобластомой.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 307-308. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Отдаленные результаты селективной интраартериальной и интравитреальной химиотерапии при органосохраняющем лечении детей с ретинобластомой.


CZU: 617.735-006.487-085.277.3-053.2
Pag. 307-308

Autor Nou
 
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021