Профилактика и лечения ЦВК-ассоциированных тромбозов у детей с острыми лейкозом.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.151.5:616.155.392-08-053.2 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (652)
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Профилактика и лечения ЦВК-ассоциированных тромбозов у детей с острыми лейкозом.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), p. 306. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Профилактика и лечения ЦВК-ассоциированных тромбозов у детей с острыми лейкозом.


CZU: 616.151.5:616.155.392-08-053.2
Pag. 306-306

Autor Nou
 
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021