Impactul tratamentului modern la pacienții cu hemofilie.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
64 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 23:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.151.514-08 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (699)
SM ISO690:2012
ROBU, Maria; DUDNIC, Cristina; MUSTEAŢĂ, Vasile; MUSTEAŢĂ, Larisa; SPORÎŞ, Natalia; TOMACINSCHII, Victor; FEGHIU, Veronica. Impactul tratamentului modern la pacienții cu hemofilie.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 276-281. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Impactul tratamentului modern la pacienții cu hemofilie.

The impact of modern treatment on patients with hemophilia.

Влияние современного лечения у больных с гемофилией.


CZU: 616.151.514-08
Pag. 276-281

Robu Maria1, Dudnic Cristina12, Musteaţă Vasile12, Musteaţă Larisa1, Sporîş Natalia12, Tomacinschii Victor12, Feghiu Veronica12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Au fost studiate aspectele clinice, tratamentul şi complicațiile la 106 pacienţi cu diagnosticul de hemofilie, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 73 de ani. Majoritatea pacienților (90 din 106 – 85%) au fost cu hemofilia A și doar 16 (15%) cazuri – hemofilia B. La persoanele cu hemofilia A mai frecvent au fost constatate formele grave (55,6%), iar în cazurile de hemofilie B au predominat formele medie și ușoară (56,2%), preponderent ușoară (43,7%). Au fost constatate complicații cauzate de evoluția și manifestările hemofiliei la 58,2% pacienţi, preponderent artropatii (53,7%). Complicații ca rezultat al tratamentului tranfuzional au fost înregistrate în 22,6% cazuri (hepatita virală B, C). Frecvența artropatiilor și complicațiilor posttransfuzionale a fost mai înaltă la persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, la care în trecut tratamentul s-a efectuat doar cu plasmă proaspăt congelată și crioprecipitat. Tratamentul cu concentrate de factor a redus numărul spitalizărilor și a complicațiilor.

The clinical aspects, treatment and complications were studied in 106 patients diagnosed with hemophilia, aged between 18 and 73 years. The majority of patients (90 out of 106-85%) were with hemophilia A and only 16 (15%) cases hemophilia B. In people with hemophilia A, was more frequently found severe forms (55.6%), and in cases of hemophilia B predominated medium and mild forms (56.2%), mostly mild (43.7%). Complications were caused by the evolution and manifestations of hemophilia in 58.2% of patients, mainly arthropathies (53.7%). Complications as a result of transfusion treatment were recorded in 22.6% of cases (viral hepatitis B, C). The frequency of arthropathies and post-transfusion complications was higher in people over 40 years of age, in whom in the past the treatment was performed only with freshly frozen plasma and cryoprecipitate. Treatment with factor concentrates reduced the number of hospitalizations and complications.

Cuvinte-cheie
hemofilie, Tratament, complicaţii,

hemophilia, treatment, complications