The beer yeast biomass as a valuable source of lipids
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
584 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-23 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.115:663.123 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (516)
Microbiologie industrială. micrologie industrială. Fermentare, industrii de fermentare. Industria băuturilor. Industria stimulenților (468)
SM ISO690:2012
TOFAN, Elena; CHISELITSA, Natalia; CHISELITA, Oleg; BESHLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; LOZAN (SPRINCEAN), Ana; DANILIS, Marina. The beer yeast biomass as a valuable source of lipids. In: Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane. 20-21 mai 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Artpoligraf", 2021, p. 159. ISBN 978-9975-3498-7-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane 2021
Simpozionul "Simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională: "
Chişinău, Moldova, 20-21 mai 2021

The beer yeast biomass as a valuable source of lipids

DOI: https://doi.org/doi.org/10.52757/imb21.101
CZU: 577.115:663.123

Pag. 159-159

Tofan Elena, Chiselitsa Natalia, Chiselita Oleg, Beshliu Alina, Efremova Nadejda, Lozan (Sprincean) Ana, Danilis Marina
 
Institute of Microbiology and Biotechnology
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Condițiile meteorologice la începutul sezonului de vegetație 2020 în Republica Moldova au fost favorabile pentru dezvoltarea alternariozei la majoritatea plantelor de cultură, plante din flora spontană și plante ruderale. Ciupercile din genul Alternaria se dezvoltă intensiv când este umiditate sub formă de ploaie și rouă, iar cantitatea totală de precipitații în lunile mai, iunie și iulie a fost de 263 mm la o normă de 181 mm, ceea ce a favorizat atacul plantelor de către agentul patogen. Ciupercile genului Alternaria duc la formarea pătărilor pe suprafața limbului foliar, ceea ce duce la alterarea sistemului fotosintetic a plantelor și la pierderea productivității. Mucegăirea și putrefacția semințelor, fructelor și rizomilor – încă un tip de daună al acestui agent patogen (Ганнибал Ф.Б., 2011). Speciile de Alternaria sintetizează toxine periculoase, care se pot acumula în produsele agricole atacate și se păstrează în produse după prelucrare. Pentru inhibarea dezvoltării și răspândirii ciupercilor din genul Alternaria, micșorarea daunei și diminuarea presingului pesticidelor se recomandă utilizarea preparatelor biologice, inclusiv în bază de ciuperci din genul Trichoderma. Cercetările noastre vizează acțiunea antagonistă a cinci tulpini noi de ciuperci din genul Trichoderma, care au fost izolate anul acesta din substraturi naturale. Obiectul test a fost agentul patogen Alternaria sp. izolată din frunze de nuc. La fel au fost utilizate sușele Trichoderma virens CNMN-FD-13, 3Х și T. lignorum CNMN-FD-14, М-10, producători ai preparatelor Gliocladin-SC și, respectiv, Trichodermin-SC. Activitatea antagonistă în raport cu agentul patogen Alternaria. sp a fost cercetată prin metoda culturii duble pe mediu nutritiv agarizat. Raza coloniilor a fost măsurată zilnic cu ajutorul riglei (mm). La a cincea zi de cultivare a fost determinat parametrul inhibării agentului patogen de către ciupercile din genul Trichoderma (%). În a zecea zi a fost stabilit tipul relației dintre agentul patogen și producător. Ciupercile din genul Trichoderma au o creștere rapidă. În cultura dublă timp de 4 zile coloniile izolaților nr. 1, 2, 3, 4 și sușa T. lignorum au atins mărimea de 80x80 mm și au ocupat întreaga suprafață a cutiei Petri. Izolatul nr.5 și sușa T. virens au ocupat întreaga suprafață la a cincea zi. Coloniile agentului patogen Alternaria au fost diverse: în cutia cu izolatul nr.3 raza coloniilor agentului patogen a fost de 2 mm, iar izolatul nr.5 a permis ca agentul patogen să dezvolte o colonie cu raza de 12 mm. Indicele inhibării agentului patogen Alternaria de către ciuperca Trichoderma pentru izolatul cu nr.3 a fost de 90 %, pentru izolatul nr.2 – 85%, izolatul nr.4 – 75 %, izolatul nr.1 – 65 %. Izolatul nr.5, T. virens și T. lignorum au inhibat creșterea agentului patogen cu 40-50%. În rezultatul cercetărilor efectuate a fost determinat că izolatele de Trichoderma nr. 1, 2, 3, 4 și sușa T. virens manifestă antagonism fungistatic alimentar (unidirecțional), care se manifestă prin creșterea coloniei producentului peste colonia agentului patogen. Sușa T. lignorum a manifestat antagonism teritorial – extinderea rapidă a coloniei datorită vitezei înalte de creștere. Nu a avut loc suprapunerea cu colonia agentului patogen, dar sa observat inhibarea acestuia. Din cinci tulpini de Trichoderma, care au fost izolate din natură, patru manifestă antagonism față de Alternaria sp. Izolații pot fi utilizați pentru elaborarea mijloacelor biologice de protecție contra alternariozei.