Influența polizaharidelor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare și păstrare îndelungată
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
120 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-17 19:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.6+579.22:579.873.7 (1)
Microbiologie aplicată (253)
Microbiologie generală (90)
Microorganisme. Bacterii (114)
SM ISO690:2012
BÎRSA, Maxim; CHISELIŢĂ, Oleg; BURŢEVA, Svetlana; RUDIC, Valeriu. Influența polizaharidelor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare și păstrare îndelungată. In: Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane. 20-21 mai 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Artpoligraf", 2021, p. 131. ISBN 978-9975-3498-7-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane 2021
Simpozionul "Simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională: "
Chişinău, Moldova, 20-21 mai 2021

Influența polizaharidelor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare și păstrare îndelungată


DOI: https://doi.org/10.52757/imb21.073
CZU: 579.6+579.22:579.873.7
Pag. 131-131

Bîrsa Maxim, Chiseliţă Oleg, Burţeva Svetlana, Rudic Valeriu
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Necesitatea asigurării ştiinţei şi industriei microbiologice cu tulpini de o înaltă viabilitate şi stabilitate a proprietăţilor iniţiale, ca producători de substanţe bioactive, impune elaborarea şi implementarea a noi medii de conservare şi păstrare a microorganismelor. Elaborarea metodelor eficiente de conservare şi păstrare de lungă durată a culturilor de microorganisme, ca obiecte biotehnologice, prezintă interes indiscutabil pentru microbiologie şi în special industria biotehnologică, succesul căreia în mare măsură depinde de viabilitatea producătorului şi stabilitatea parametrilor biotehnologici. Cercetătorii au o opinie unică, în privinţa, menţinerii mai efective a viabilităţii şi păstrării proprietăţilor fiziologice importante pentru biotehnologie a tulpinilor, care constă în alegerea individuală pentru fiecare microorganism a metodelor de păstrare de lungă durată. Eficacitatea conservării şi păstrării tulpinilor depinde de o mulţime de factori, însă cel mai important rol în păstrarea viabilităţii culturilor îl are componenţa mediului protector şi a celui de revitalizare a culturilor. De regulă, aceste medii conțin aminoacizi, polizaharide, glucide și diverse substanțe antioxidante, care asigură integritatea și stabilitatea membranelor celulare și reduc efectul negativ al radicalilor liberi. În acest context, scopul acestor cercetări a fost evaluarea influenței polizaharidelor sulfatate cu zinc (PSSZn) din Arthrospira platensis CNM-CB-02 (spirulina) asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare și păstrare îndelungată. Liofilizarea a fost efectuată la liofilizatorul „LABCONCO” FreeZone Plus 6 Liter Cascade Console Freeze Dry System (SUA), la temperatura condensorului de -88 ... -94ºC, în vid 6-7 Pa, temperatura de precongelare -50°C, timp de 12 ore. În calitate de mediu protector a servit mediul gelatină 2,5% + glucoză 7,5% (mediul martor) şi variantele acestuia, suplimentate cu PSSZn în concentrație de 20,0, 30,0 și 50,0 %/V. Pentru rehidratarea tulpinii a fost utilizată apa distilată şi soluţia de PSSZn, în concentrație de 5.0 %/V. Rezultatele obținute, ne permit să afirmăm, că PSSZn în toate concentrațiile studiate influențează pozitiv viabilitatea tulpinii după liofilizare, numărul de celule vii fiind cu 6,0 – 31,0%. mai mare comparativ cu proba martor. Viabilitatea maximală a tulpinii a fost stabilită în probele cu PSSZn în concentrație de 30,0%/V, numărul de celule vii în care a fost cu 28,3% mai mare față de cel inițial. Utilizarea soluţiei de PSSZn pentru rehidratarea tulpinii după liofilizare a avut efect pozitiv moderat, viabilitatea probelor fiind cu 10-11% mai mare comparativ cu cea a probelor rehidratate cu apă distilată. Ca și după liofilizare, după un an de păstrare, viabilitate maximală a tulpinii a fost înregistrată în probele cu PSSZn în concentrație de 30,0%/V și a constituit 118 % ce este cu 28,4% mai mult ca în proba martor. Utilizarea soluţiei de PSSZn pentru rehidratarea tulpinii după un an de păstrare de asemenea a avut efect pozitiv, viabilitatea tulpinii în probe fiind de 95,3% - 136,7% cu 3,9% - 45,2% mai mare comparativ cu martorul. Astfel, putem menționa efectul pozitiv al PSSZn asupra viabilității tulpinii după liofilizare și păstrare îndelungată, exprimat prin majorarea semnificativă cu 30,9, respectiv 28,4% a acesteia, comparativ cu martorul. Rezultatele obținute vor contribui la eficientizarea metodelor de conservare, păstrare și revitalizare a genofondului microbian al Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene.