Activitatea antifungică a micromicetelor după păstrare în stare liofilizată in dependență de mediul de rehidratare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
78 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-17 19:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.24:57.085 (1)
Botanică sistematică (535)
Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale în general (128)
SM ISO690:2012
TIMUȘ, Ion. Activitatea antifungică a micromicetelor după păstrare în stare liofilizată in dependență de mediul de rehidratare. In: Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane. 20-21 mai 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Artpoligraf", 2021, pp. 122-127. ISBN 978-9975-3498-7-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane 2021
Simpozionul "Simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională: "
Chişinău, Moldova, 20-21 mai 2021

Activitatea antifungică a micromicetelor după păstrare în stare liofilizată in dependență de mediul de rehidratare


DOI: 10.52757/imb21.069
CZU: 582.24:57.085
Pag. 122-127

Timuș Ion
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

A possibility of using Fe2O3 and Fe2ZnO4 nanoparticles in the composition of the rehydration media for 11 strains of micromycetes of the genera Penicillium and Trichoderma was studied. The main monitored parameter was the antifungal activity of micromycetes against some phytopathogens. It was found that the presence of these nanoparticles in the rehydration media of the micromycetes did not significantly change their antifungal activity. Additional studies are needed to determine the effect of the presence of the nanoparticles in the rehydration medium on the antifungal properties.

Cuvinte-cheie
Micromycetes, nanoparticles, rehydration medium, Antifungal activity