Influența extractului manoproteic din levurile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
263 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-27 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.32.087.8.082.13 (2)
Rumegătoare mici (57)
SM ISO690:2012
ROTARI, Doina; DARIE, Grigorie; CHISELIŢĂ, Oleg; DJENJERA, Irina; BRADU, Nina; CHISELIŢA, Natalia; BEŞLIU, Alina. Influența extractului manoproteic din levurile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec. In: Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane. 20-21 mai 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Artpoligraf", 2021, pp. 116-121. ISBN 978-9975-3498-7-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane 2021
Simpozionul "Simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională: "
Chişinău, Moldova, 20-21 mai 2021

Influența extractului manoproteic din levurile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec

DOI: https://doi.org/10.52757/imb21.068
CZU: 636.32.087.8.082.13

Pag. 116-121

Rotari Doina1, Darie Grigorie1, Chiseliţă Oleg2, Djenjera Irina1, Bradu Nina1, Chiseliţa Natalia2, Beşliu Alina2
 
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Scopul cercetărilor a constat în evaluarea influenței extractului manoproteic asupra conservării prin refrigerare a materialului seminal de berbec și perfecționarea protocolului de conservare a spermei. Materialul biologic utilizat a fost obțnut cu ajutorul vaginei artificiale, de la berbeci din rasa Karakul tip moldovenesc. După diluarea materialului seminal s-au apreciat indicii mobilității, procentul spermatozoizilor cu mișcări rectilinii, viteza de înaintare a spermatozoizilor (VAP, VSL, VCL) după care sperma diluată a fost stocată la temperatura de +2-+4ºC. Testarea calității spermei pe durata stocării s-a efectuat la interval de 24 ore. Datele experimentale obținute au demostrat că preparatul manoproteic manifestă acțiune antioxidantă, de stabilizare a membranelor celulare și oferă spermatozoizilor o protecție suplimentară, contribuind astfel la menținerea indicilor calitativi ai spermei pe durata stocării la temperatura de refrigerare. S-a demonstrat că preparatul manoproteic nu este toxic pentru spermatozoizi în diapazonul concentrațiilor studiate, iar cele mai bune rezultate au fost obținute după 120 ore de stocare la temperatura +2-+4ºC, când concentrația preparatului introdus ca component suplimentar în mediul comercial a fost de 0,6-0,8% (mobilitatea de 66,3±5,8%) și de 0,7% (mobilitatea 67,5±4,6%). S-a demonstrat și sporirea procentului de spermatozoizi cu mișcări rectilinii după 120 ore de stocare prin refrigerare, comparativ cu lotul martor. În rezultatul cercetărilor efectuate se propune mediul de protecție nou pentru conservarea spermei de berbec prin refrigerare cu următoarea compoziție: Zaharoză-6,4 %; Citrat de sodiu0,6%; Gălbenuș de ou-10%/V; preparat manoproteic -0,6-0,8%/V; Apă bidistilată pina la 100ml.