Particularități ale pregătirii tactice în fotbal cu juniorii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
95 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-12 08:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
796.332.021.2 (1)
Divertisment. Jocuri. Sport (1169)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Valeriu. Particularități ale pregătirii tactice în fotbal cu juniorii. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 110-114. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888898
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Particularități ale pregătirii tactice în fotbal cu juniorii

Particularities of tactical junior football training


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4888898
CZU: 796.332.021.2
Pag. 110-114

Răileanu Valeriu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Pregătirea tactică în fotbal, la fel ca pregătirea tehnică și fizică, reprezintă un element fundamental, care decide soarta meciului. În lucrare e accentuat faptul că formarea abilităților tehnice și dezvoltarea calităților fizice trebuie să preceadă pregătirea tactică. În multe școli și cluburi de fotbal europene începe să se acorde o atenție sporită pregătirii tactice, începând de la 14-15 ani. În lucrare este luat în atenție antrenamentul cu acest contingent de copii și se propun soluții optime pentru diferite faze ale jocului de fotbal, de principiile și regulile cărora trebuie să țină cont jucătorii. Totodată, sunt scoase în evidență și unele tendințe negative din ultima perioadă, ce țin de atitudinea antrenorilor în timpul antrenamentului sau jocului, care pot avea urmări nefaste

Tactical training in football, as well as technical and physical training, is a fundamental element that decides the fate of the match. The paper emphasizes that the training of technical skills and the development of physical qualities must precede tactical training. In many European football schools and clubs, there is a growing tendency to pay more attention to tactical training from the age of 14-15. The work is focused on how to train this age group of children. Several optimal solutions are proposed for different phases of the football game, along with the principles and rules that players must take into account. At the same time, some negative trends related to the attitude of the coaches during the training or the game are highlighted.

Cuvinte-cheie
fotbal, tactică, Apărare, atac, presiune, schemă, Tranziţie,

football, tactics, defence, attack, pressure, scheme, transition

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Răileanu, V.</dc:creator>
<dc:date>2021-06-10</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Pregătirea tactică &icirc;n fotbal, la fel ca pregătirea tehnică și fizică, reprezintă un element fundamental, care decide soarta meciului. &Icirc;n lucrare e accentuat faptul că formarea abilităților tehnice și dezvoltarea calităților fizice trebuie să preceadă pregătirea tactică. &Icirc;n multe școli și cluburi de fotbal europene &icirc;ncepe să se acorde o atenție sporită pregătirii tactice, &icirc;ncep&acirc;nd de la 14-15 ani. &Icirc;n lucrare este luat &icirc;n atenție antrenamentul cu acest contingent de copii și se propun soluții optime pentru diferite faze ale jocului de fotbal, de principiile și regulile cărora trebuie să țină cont jucătorii. Totodată, sunt scoase &icirc;n evidență și unele tendințe negative din ultima perioadă, ce țin de atitudinea antrenorilor &icirc;n timpul antrenamentului sau jocului, care pot avea urmări nefaste</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Tactical training in football, as well as technical and physical training, is a fundamental element that decides the fate of the match. The paper emphasizes that the training of technical skills and the development of physical qualities must precede tactical training. In many European football schools and clubs, there is a growing tendency to pay more attention to tactical training from the age of 14-15. The work is focused on how to train this age group of children. Several optimal solutions are proposed for different phases of the football game, along with the principles and rules that players must take into account. At the same time, some negative trends related to the attitude of the coaches during the training or the game are highlighted.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.4888898</dc:identifier>
<dc:source>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)  145 (5) 110-114</dc:source>
<dc:subject>fotbal</dc:subject>
<dc:subject>tactică</dc:subject>
<dc:subject>Apărare</dc:subject>
<dc:subject>atac</dc:subject>
<dc:subject>presiune</dc:subject>
<dc:subject>schemă</dc:subject>
<dc:subject>Tranziţie</dc:subject>
<dc:subject>football</dc:subject>
<dc:subject>tactics</dc:subject>
<dc:subject>defence</dc:subject>
<dc:subject>attack</dc:subject>
<dc:subject>pressure</dc:subject>
<dc:subject>scheme</dc:subject>
<dc:subject>transition</dc:subject>
<dc:title><p>Particularități ale pregătirii tactice &icirc;n fotbal cu juniorii</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>