Experienta catedrei chirurgie nr. 2 în diagnosticul şi tratamentul chirurgical al insulinomului pancreatic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
125 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.379-006.04-07-089 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1320)
SM ISO690:2012
HOTINEANU, Adrian; CAZAC, Anatol; IVANCOV, Grigore; BURGOCI, Serghei; SÎRGHI, Vitalie. Experienta catedrei chirurgie nr. 2 în diagnosticul şi tratamentul chirurgical al insulinomului pancreatic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 154-163. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Experienta catedrei chirurgie nr. 2 în diagnosticul şi tratamentul chirurgical al insulinomului pancreatic

Experience of the surgery department no.2 in the diagnosis and surgical treatment of pancreatic insulinoma.


CZU: 616.379-006.04-07-089
Pag. 154-163

Hotineanu Adrian1, Cazac Anatol1, Ivancov Grigore2, Burgoci Serghei1, Sîrghi Vitalie2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2021


Rezumat

În perioada 01.02.1993 - 12.06.2020 în cadrul Catedrei Chirurgie nr.2, IMSP SCR „Timofei Moşneaga” au fost internați şi operați 14 pacienţi (inclusiv un pacient cu insulinom recidivant - peste 8 ani), vârsta medie 49,2 ani (limitele absolute 16-70 ani), cu diagnosticul de tumoare endocrină pancreatică (TEP) „Insulinom pancreatic”. Diagnosticul a fost stabilit tardiv, datorită simptomatologiei neuro - psihice severe, care a condus la adresări şi internări anterioare în serviciile de neurologie, psihiatrie şi endocrinologie. Simptomatologia insulinomului pancreatic a fost predominată de simptomele neuropsihice, adrenergice şi digestive. Diagnosticul de laborator a suspectat prezența tumorii prin intermediul aprecierii nivelului glucozei serice scăzute, creşterea insulinei serice şi peptidului C. Localizarea tumorii a fost stabilită prin următoarele metode imagistice: USG abdominală, TC în regim standard şi angiografic, RMN. Intervenţiile chirurgicale efectuate au fost: pancreatectomie corporo – caudală cu prezervarea splinei -5(35,71%) cazuri, pancreatectomie corporo – caudală fără prezervarea splinei - 4(28,57%) cazuri şi enuclearea tumorii - 5(35,71%) cazuri. Diagnosticul de insulinom pancreatic a fost confirmat postoperator în toate cazurile prin efectuarea examenului histopatologic al țesuturilor rezecate. Mortalitate şi morbiditate postoperatorie în cazurile studiate nu a fost înregistrată.

During the period from 01.02.1993 to 12.06.2020 in the clinic surgery no.2 Republican Clinical Hospital were admitted and operate 14 patients with average age 49,2 years (absolute limited 16-70 years), with the same diagnosis of tumor endocrin pancreatic (TPE) „ pancreatic insulinoma “. Diagnosis was established comes too late, due to alleviate clinical symptoms neuro - severe mental, which led to admissions and previous services in neurology, psychiatry and endocrinology. Maximal medical therapy that virtually insulinomului pancreatic has been predominant symptoms of neuropsychiatric adrenergic and digestive manifestations. The laboratory diagnosis suspected the presence of the tumor by assessing the level of low serum glucose, increased serum insulin and peptide C. The location of the tumor was determined by the following imaging methods: abdominal USG, standard and angiographic CT, MRI. The surgeries performed were: distal pancreatectomy with preservation of the spleen -5(35,71%) cases distal pancreatectomy without preservation of the spleen -4(28,57%) cases and tumor enucleation - 5(35,71%)cases. The diagnosis of pancreatic insulinoma was confirmed postoperatively in all cases by performing histopathological examination of the resected tissues. Postoperative mortality and morbidity in the studied cases was not recorded.

Cuvinte-cheie
insulinom pancreatic, diagnostic, Tratament,

pancreatic insulinoma, Diagnosis, treatament