Политическая культура:концептуально-методологический аспект(Часть I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
425 0
SM ISO690:2012
БРАГА, Лилия. Политическая культура:концептуально-методологический аспект(Часть I) . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2008, nr. 1(146), pp. 86-91. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294

Политическая культура:концептуально-методологический аспект(Часть I)

Pag. 86-91

Брага Лилия
 
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In the present article it is examined some theoretical and methodological characteristics of the political culture issue. The author studies the main paths of political culture investigation as well as some perspectives used in analysis of political culture as a social phenomenon.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Şinghirei, V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Vasul care fierbe &icirc;mpotriva salatei de după criza refugiaților</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-56-717-6</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>cauză</subject>
<subject>schimbare lingvistică</subject>
<subject>situație social-politică</subject>
<subject>situație so-cial-economică</subject>
<subject>causes</subject>
<subject>changes</subject>
<subject>linguistic situation</subject>
<subject>socio-political</subject>
<subject>socio-economic</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[316.77:32+81'272](4)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Situația lingvistică curentă din Uniunea Europeană (UE) &icirc;n baza particularită-ților istorice a dezvoltării acestor state și a acțiunilor factorilor extralingvistici se află &icirc;n centrul dezbaterilor științifice nu doar &icirc;n domeniul lingvisticii tradiționale, dar și a lingvisticii sociale. Ea prezintă interes și pentru specialiștii din domeniile: social-politic și socio-economic. Influență asupra situației lingvistice contemporane a exercitat-o criza europeană a migranților și criza refugiaților. Acestea au condus nu doar la schimbări socio-economice majore &icirc;n statele care i-au primit, dar au modifi-cat și experiența lingvistică a UE.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The current linguistic situation in the European Union (EU) due to both the spe-cifics of the historical development of these countries and the action of extralinguistic factors is in the focus of discussion of specialists and scientists not only in the sphere of traditional linguistics or sociolinguistics but also it is the key issue of attention in socio-political and socio-economic fields of the EU. The effect on the today&rsquo;s linguistic situation was drastically exerted by the Eu-ropean migrant crisis, also known as the refugee crisis. It caused not only major so-cio-political and socio-economic changes in the receiving countries but also affected language practices.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>